title - simply the best.png

Jednoduše nejlepší – učme se od nejlepších světových firem

Co mají společného firmy Apple a Mercedes-Benz? Nejenže jsou mezinárodně proslulými značkami, které u svých příznivců vzbuzují nadšení a vášeň, jsou také giganty ve svých oborech a inovativními zaměstnavateli a s vervou se vrhají do každé výzvy. Co se vlastně mohou naučit ostatní společnosti od těchto světových špiček a jak mohou využít získané poznatky k vlastnímu postupu na vrchol ve svých odvětvích?

Nespokojit se s průměrností

Základní vlastností všech předních firem je, že nikdy neusínají na vavřínech. Nespokojí se se současným stavem, ale neustále usilují o zdokonalování každého procesu a každé části své nabídky. Neustále posouvají hranice a hledají lepší cesty vytváření hodnot pro své zákazníky. Nesmíří se s průměrností, chtějí být nejlepší.

Příkladem je nová výrobní řada společnosti Apple. Firma Apple vlastně nepřišla na trh s novými výrobky – její tři největší úspěchy posledního desetiletí, iPod, iPhone a iPad, jsou vlastně vylepšenými verzemi výrobků, které již existovaly, ale nevyužívaly svůj plný potenciál. Co umí společnost Apple špičkově a mnohem lépe než ostatní, je úchvatný design. V každém jednotlivém prvku konstrukce se odráží silné technologie. Firma Apple je proslulá tím, že nedělá věci vždy jako první, ale dělá je prostě lépe.

Podobně tomu je i u společnosti Mercedes-Benz, jedné z nejproslulejších automobilových značek na světě – je naprosto zavázaná dokonalosti.  Její slogan „nejlepší, nebo nic“, který vymyslel její zakladatel Gottlieb Daimler, představuje již více než 120 let jasnou vizi společnosti. Joachim Schmidt, výkonný viceprezident prodeje a marketingu společnosti Mercedes-Benz, vysvětluje „Naši zákazníci neočekávají nic menšího než technologickou špičku. Pro nás to znamená, že chceme dosahovat toho nejlepšího ve všech oblastech – ať již ve výzkumu a vývoji, výrobě, prodeji, poskytování servisu či poprodejních služeb a nebo v nákupu.“

Jedním z unikátních prvků řady AMG (divize společnosti Mercedes-Benz věnující se vozům s vysokým výkonem) je, že její motory jsou vyrobeny na bázi filozofie „jeden člověk, jeden motor“. Pro zdůraznění tohoto přístupu je každý motor AMG opatřen gravírovanou plaketou nesoucí podpis svého konstruktéra. Na celém světě je asi jen 50 motorářů AMG. Kromě pečlivé stavby motorů se Mercedes-Benz zaměřuje na neustálou inovaci a „vytváření historie“.Společnost Mercedes-Benz dosáhla mnoha prvenství v oblasti bezpečnosti, výkonu a komfortu řidiče – byla například první automobilkou, která zavedla důsledné nárazové zkoušky svých vozidel či protiblokovací systém (ABS), který napomáhá řidičům zachovat si kontrolu nad řízením při silném brzdění. Jak říkal původní zakladatel společnosti, „láska k vynalézání nikdy neumírá“.

Odhodlání se k řešení problémů

Všechny přední společnosti také usilují o účinné řešení problémů a odhalování a odstraňování nedostatků, které mají vliv na jejich zákazníky, i kdyby to znamenalo připustit nedokonalosti ve stávající nabídce. Chce to odvahu, ale jedná se o vlastnost, která podniku přináší kredit.

U společnosti DS Smith chceme vést naše odvětví podobným způsobem. Pokaždé usilujeme o vytvoření dokonalého obalu a dosažení minimalizace odchylek v našich procesech s cílem zajistit vysokou konzistenci našich výrobků. Naprosto chápeme, jaký dopad mají naše výrobky na výrobní efektivitu našich zákazníků a jak důležitou roli hrají obaly v jejich dodavatelském řetězci. Uvedli jsme do provozu PACE, provozní platformu, jejímž cílem je zajistit plnou kontrolu nad procesem výroby lepenky a obalů. S její pomocí můžeme dosáhnout lepších výsledků při výrobě obalů při současném použití menšího množství potřebných materiálů. PACE je nedílnou součástí všech našich činností a pomáhá nám zajistit, aby obaly pokaždé splňovaly náročné požadavky našich zákazníků. Od svých dodavatelů požadujeme papír konzistentní kvality a pro tento materiál jsme nastavili globální výkonnostní specifikace překračující standardní normy v našem odvětví. Tento jedinečný systém nám umožňuje v reálném čase měřit vlastnosti výrobků v každém kroku výroby, abychom vyhověli požadavkům našich zákazníků. Tuto schopnost jsme rozvíjeli po dlouhá léta a vedla k rozsáhlým investicím do patentovaných technologií, sběru dat a školení zaměstnanců. Pro společnost DS Smith je platforma PACE otázkou kultury, je součástí našich provozů a vlastnictvím našich lidí. Díky ní můžeme dosahovat konzistentní kvality.

Činy namísto slov

Být ochotni investovat do nových technologií, i když víte, že záhy zastarají, je projevem vůdčího postavení. Nejlepší společnosti vkládají peníze do projektů, i když vědí, že tyto nemusí fungovat nebo že jim jejich inovace mohou ukrást konkurenti. Nebojí se zkoušet nové věci a třeba se i dopustit omylů.

Zápal, důkladnost a duch společností, jakými jsou Apple, Google či Mercedes je bezesporu přenesitelný a relevantní pro jakoukoliv organizaci v jakémkoliv sektoru. Přijetí jejich přístupu vám může umožnit dosáhnout úžasných výsledků, zdolat obchodní výzvy a stanovit nové standardy. A kdo ví, třeba jednou budeme psát články o tom, jak jste změnili odvětví, ve kterém pracujete.