top laptop.png

V neustále se měnícím odvětví musíte spolupracovat, jinak nepřežijete

Někteří analytici věří, že automobilový průmysl se v příštích 10 letech změní více, než za posledních 100 let. Výrobky, procesy i trhy se mění rychleji a výrazněji než kdy dříve a příchod elektromobilů, hybridních pohonů a vozidel s automatickým řízením, jak se zdá, zahájí revoluci a změní celé odvětví.

V podmínkách tohoto komplexnějšího a různorodějšího prostředí budou dodavatelé a výrobci muset spolupracovat, nejen aby vyhověli požadavkům zákazníků, ale také za účelem zajištění vyšší udržitelnosti a efektivity dodavatelského řetězce.

Jako firma oddaná inovacím neustále zkoumáme, jaký vliv mohou mít alternativní řešení na produktivitu a budoucí růst našich zákazníků. Jedním ze základních způsobů, jakými tento přístup praktikujeme, jsou střediska PackRight Centre – reálná místa, kde lze dosáhnout spolupráce mezi všemi druhy funkcí v závodech našich zákazníků. Společně ověřujeme výkonnost obalů na všech stupních dodavatelského cyklu. Čerpáme přitom z rozsáhlých mezioborových znalostí a nových technologií a současně chceme zvýšit výkonnost a dosáhnout těch nejlepších postupů.

Peter Foot, ředitel pro marketing a inovace, vysvětluje: „Workshopy ve střediscích PackRight Centre upevňují vztahy mezi společností DS Smith a našimi zákazníky. Vytváříme kolektiv odborníků z různých oblastí činnosti společnosti DS Smith, abychom dosáhli maximální spolupráce. Naše diskuse jsou zaměřeny na efektivitu dodavatelského cyklu a maximalizaci příležitostí zvýšit prodej, snížit náklady a minimalizovat rizika.“

„Také se pokoušíme odhadnout směr, kterým se dané odvětví bude ubírat a co mohou naši zákazníci udělat, aby se udrželi o krok před konkurencí. Klíčem k úspěšnému vztahu plnému spolupráce je přesvědčit zákazníka a pracovat s klíčovými osobami z obou společností, které mohou ovlivnit změny.“

„Naše PackRight workshopy jsou pro vaši firmu z oblasti automotive jako pravidelná zdravotní prohlídka. Jako specialisté na obaly a dodavatelský cyklus máme o automotivu přehled jako nikdo jiný a v průběhu spolupráce s velkými hráči z různých odvětví jsme získali mnoho poznatků z různých úhlů pohledu. Pyšníme se investicemi do nejmodernějších technologií a nových talentů, díky čemuž můžeme zákazníkům nabídnout dynamický a pokrokový přístup, který může transformovat jejich dodavatelský cyklus.“

Jelikož DS Smith je globální společností, která operuje ve 40 zemích, dokáže řídit globální projekty lokálně. Prostřednictvím naší nabídky služeb „vše na jednom místě“ podporujeme vaši celkovou obalovou strategii a díky kombinaci nejmodernějšího strojového parku a jedinečných odborných dovedností vždy dostanete to, co potřebujete. Rozumíme náročnosti globálního dodavatelského řetězce v automobilním odvětví a usilujeme o vybudování dlouhodobých partnerství, ve kterých můžete otevřeně mluvit o problémech, kterým čelíte. Společně pak můžeme nalézt řešení, která přinesou větší příležitosti a maximální efektivitu.