Podání

Plagáty musí být předloženy zaměstnanci společnosti DS Smith, rodiče nebo opatrovníka.

Nahraný soubor musí být naskenovanou kopií nebo fotografií plakátu nebo digitálního souboru. Soubory nesmějí obsahovat fotografie dětí.

Plakáty musí být odeslány na internal.communications@dssmith.com.

Při odesílání plakátu budeme potřebovat následující informace*:

  • Název plakátu
  • Křestní jméno dítěte
  • Věk dítěte (zapsáno číslicí)
  • Celé jméno zaměstnance
  • Země bydliště zaměstnance
  • Závod, ve kterém zaměstnanec pracuje
  • Použijte maximálně 200 slov a popište, co plakát znázorňuje a proč je toto téma důležité pro udržitelnost životního prostředí, například: „Tento plakát vyzývá k používání méně vody tím, že během čištění zubů budeme zavírat vodovodní kohoutek a namísto koupání se budeme sprchovat. Je to důležité proto, že v současné době používáme příliš mnoho vody, jež je životně důležitým zdrojem pro zachování a přežití světa kolem nás.“

Příspěvky lze také odeslat na níže uvedenou adresu. Připojte prosím poznámku s požadovanými údaji.

Poštovní adresa: Annabelle Dove, DS Smith Plc, 350 Euston Road, London, NW1 3AX, Spojené království.

*Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, budou použity pouze pro účely soutěže. Použijeme je k identifikaci a informování vítězů a pro interní i externí komunikaci týkající se soutěže. Data budou uchována pouze po dobu 12 měsíců od data uzavření soutěže dne 11. března 2019. Rodič dítěte nebo jeho opatrovník musí dát souhlas s účastí dítěte v soutěži a plakáty do soutěže přihlásí pouze dospělý, který má tento souhlas k dispozici. Rodiče a opatrovníci mohou kdykoli odvolat svůj souhlas s uchováváním osobních údajů společností DS Smith. Jakékoli dotazy nebo žádosti o odvolání směřujte prosím na adresu internal.communications@dssmith.com