Program společnosti DS Smith Poster Challenge (Nakresli plakát)

„Program společnosti DS Smith Poster Challenge (Nakresli plakát)“ zadává dětem úkol vytvořit plakát, který by lidi přinutil k zamyšlení nad udržitelností životního prostředí a jejich vlastní roli v ochraně životního prostředí, například při zvýšení recyklace nebo šetření vodou.

Plakát mohou nakreslit rukou nebo jej vytvořit pomocí jakéhokoliv počítačového softwaru pro tvorbu grafických návrhů. Mohou se v něm vyskytovat slova (v jakémkoliv jazyce) a obrázky. Velikost může být jakákoliv. Také děti vybízíme, aby použily recyklovaný, recyklovatelný a opětovně použitelný materiál, kterým svůj plakát dotvoří. Nechte se unést svou kreativitou!

Termín pro odeslání plakátů je 11. březen 2019.

V každé zemi, ve které se zaměstnanci zúčastní, bude vybrán jeden vítězný plakát. Vítězové obdrží bezplatný balíček pro kreativní tvorbu pro vlastní použití a jejich třída vyhraje návštěvu pracoviště místní pobočky společnosti DS Smith.* 

Plakáty bude posuzovat komise odborníků a jména vítězů budou oznámena 29. března 2019. 

Další informace získáte na adrese internal.communications@dssmith.com.

*Návšteva místní pobočky může podléhat firemním interním předpisům a je závislá na možnostech dané pobočky.