Společnost DS Smith vydala Zprávu o udržitelnosti pro rok 2017

Díky obchodnímu modelu společnosti DS Smith se nacházíme v samém středu procesů cirkulární ekonomiky.

Společnost DS Smith s potěšením zveřejnila Zprávu o udržitelnosti pro rok 2017, kde oslavuje dosažení cílů v oblasti snížení emisí CO2 a spotřeby vody ve čtyřletém předstihu. To jen odráží vizi společnosti DS Smith být předním dodavatelem udržitelných obalových řešení.

V duchu svého podtitulu „Formování cirkulární ekonomiky“ se zpráva zaměřuje na roli společnosti DS Smith v ekonomice prostřednictvím svého vlastního obchodního modelu a zaměřením se na spolupráci se zákazníky a využití obalů jako nástroje, díky jemuž lze využívat dodavatelské řetězce mnohem efektivněji.

V návaznosti na loňskou zprávu společnost DS Smith diskutuje pokrok dosažený v každém z jejich sedmi prioritních témat, svou strategii rozšířeného zapojení zainteresovaných stran a závazky pro nadcházející rok. 

Ian Simm, předseda výboru pro udržitelnost

Zatímco neustále usilujeme o snížení našeho environmentálního dopadu a uvědomujeme si potenciál svých lidí,  jako přední dodavatel obalových řešení  vidíme i roli , kterou můžeme sehrát v pomoci našim zákazníkům, zvýšit udržitelnost jejich provozů. Nasloucháme  všem svým zainteresovaným stranám, rozumíme dopadu našich činností, zvažujeme své příležitosti a činíme opatření.

— Ian Simm, předseda výboru pro udržitelnost

Úspěchy dosažené v posledních 12 měsících

 

Naše obchodní činnost

  • 6% zvýšení nárůstu příjmů, při stabilní měně.
  • Nárůst externích srovnávacích skóre, dosahujíc 95B za mangement v CDP a „zlatou příčku“ v EcoVadis.
  • 330 workshopů pro zákazníky ve střediscích Impact Centre a účast v široké řadě odvětví a iniciativ zainteresovaných stran.

Naše životní prostředí

  • snížení emisí  o 6,7%  na vyrobenou tunu.
  • 85 % zařízení s certifikací FSC®.

100 % našich závodů se zúčastnilo sebehodnotícího dotazníku organizace Sedex, což považujeme za začátek dalšího rozvoje sledovatelnosti a transparentnosti našich aktivit. 

Naši lidé

  • 19% snížení nehodovosti.
  • 207 závodů s nulovým podílem nehod s následnou absencí koresponduje s naším úsilím k dosažení nulové nehodovosti na pracovištích.
  • Příspíváme nejrůznějším komunitám prostřednictvím charitativní nadace společnosti DS Smith.

Zpráva o udržitelnosti je nadále důležitým konsolidovaným zdrojem informací pro všechny zainteresované strany o tom, jak společnost DS Smith provádí své obchodní aktivity odpovědným a udržitelným způsobem a také o mnohých dalších krocích, které činíme za účelem neustálého zvyšování výkonnosti.

Mark Greenwood, ředitel skupiny pro bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí

Rádi se podělíme o své zkušenosti a doporučíme osvědčené postupy napříč našimi provozy. Pokračováním v transparentním měření naší výkonnosti se můžeme sami i navzájem mezi sebou povzbuzovat  a stát se tak světovou jedničkou v udržitelnosti.“

— Mark Greenwood, ředitel skupiny pro bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí