• Corporate
  • Media
  • Novinky
  • Nahrazujeme miliardu plastových obalů ekologickými řešeními (a nezastavujeme se)

Nahrazujeme miliardu plastových obalů ekologickými řešeními (a nezastavujeme)

Ve spolupráci s některými z nejznámějších světových značek rychloobrátkového zboží vedeme boj za nahrazení plastů. Od roku 2020 jsme z regálů supermarketů odstranili více než 1 miliardu plastových výrobků každodenní potřeby, včetně děrovaných sáčků na ovoce a zeleninu, plastových tašek a smršťovacích fólií na lahvích s nealkoholickými nápoji.

25 % spotřebitelů je aktivně proti plastům a 41 % chce obaly z alternativních obnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že poptávka spotřebitelů po náhradě plastů stále roste, jsme stoprocentně odhodláni pomáhat našim zákazníkům hledat inovativní řešení.


Jak vám můžeme pomoci?

Můžeme vám pomoci vyřešit vaše problémy a najít řešení pro „jednorázové“ a „těžko recyklovatelné“ obaly. Dopad každého výrobku na životní prostředí je z 80 % dán jeho designem, proto jsme proškolili přibližně 800 designérů v zásadách kruhového designu. Naše průkopnické metriky cirkulárního designu umožňují snadno porovnávat udržitelnost různých obalových designů v 8 ukazatelích. 

Vytvořili jsme již více než 1 000 návrhů pro miliony výrobků zaměřených na snížení používání problematických plastů. Nahrazení jedné miliardy kusů plastů je jen začátek - nikoli konečný cíl. Naše vize přesahuje rámec udržitelných obalů a zahrnuje inovativní a interaktivní obaly vylepšené o nejmodernější technologie. Jsme nadšeni budoucími možnostmi a pozitivním dopadem, který můžeme vytvořit.

Případové studie zákazníků

Podívejte se, jak jsme ve spolupráci s těmito společnostmi využili kruhový design k vytvoření udržitelnějších nápadů a řešení pro obaly.

Naše cesta k nahrazení 1 miliardy kusů plastů

Náš program náhrady plastů byl zahájen v roce 2020 jako součást naší strategie udržitelnosti Now & Next. Jsme potěšeni, že se nám tento cíl podařilo splnit o více než rok dříve díky odhodlání a vstřícnosti našich kolegů a zákazníků a díky přijetí principů oběhového hospodářství.

 Toto video zdůrazňuje naše pevné odhodlání uspokojit rostoucí poptávku spotřebitelů po udržitelných alternativách plastů a vysvětluje, jak jsme do procesu navrhování obalů začlenili myšlenku kruhového designu.

Naše strategie Now & Next pomáhá zákazníkům nahradit plasty a podporuje změnu životního prostředí. Jsem hrdý na náš tým, že dosáhl cíle o rok dříve. To je jen začátek, budeme dál podporovat zákazníky a komunity pro další pozitivní dopady.

Miles Roberts
Group Chief Executive, DS Smith

Mohlo by vás také zajímat

Objevte další obsah

 

*Náš cíl nahrazení plastů se týkal všech primárních nebo sekundárních plastových obalů, které byly nyní sníženy nebo zcela odstraněny z obalů zákazníků jako přímý výsledek řešení společnosti DS Smith.

**V rámci tohoto cíle je považován jakýkoli plast, ať už z primárních nebo sekundárních obalů zákazníka, jehož objem byl nyní snížen nebo zcela odstraněn ze stávajících obalů zákazníka v přímém důsledku řešení společnosti DS Smith pro „náhradu plastů“. Mezi plasty patří mimo jiné: HDPE, LDPE, LLDPE, PA (nylon), PE-maleinanhydrid, PET, PP, orientovaný PP, PS, PU, PVC, pěny (např. EPE, EPS, EPU) a lamináty.