transport and transit packaging cases

Kutije

Naše standardne kutije za transport mogu se isporučivati sa štampom ili bez nje, u velikim ili malim količinama, u zavisnosti od vaših potreba.

Naši dizajneri će napraviti vaše kutije od valovitog kartona tako da omoguće najbolju iskorišćenost prostora, otpimizuju jačinu i ne koriste više materijala nego što je potrebno.

Uzimamo u obzir svaki aspekt vaše linije za pakovanje, distribucije, logistike i zahtjeve krajnjeg kupca, kako bismo osigurali da vaša vrijedna roba bude zaštićena.

Kontaktirajte nas ako su vam potrebni:

  • Fleksibilnost kroz sveobuhvatan asortiman klasa kartona i vrsta valova;
  • Ambalaža koja je efikasna na automatizovanim linijama za pakovanje i/ili linijama za ručno pakovanje;
  • Podsticanje identifikacije proizvoda i prodaje pomoću visokokvalitetne štampe;
  • Pouzdani perforirani prorezi i otvori za ruke na kutijama
  • Dosledan i pouzdan kvalitet i dostava – na lokalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou
  • 100% reciklirana ili ambalaža sa mogućnošću reciklaže od 100%.