Opći uvjeti poslovanja

Naši opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve naše dobavljače robe i/ili usluga za DS Smith Plc i naše podružnice (zajedno, “DS Smith”).

Uvjeti poslovanja