DS Smith equipment

Asortiman opreme

Sve što vam je potrebno za besprekornu reciklažu i uslugu upravljanja otpadom. Ne možete da dobijete pravu uslugu bez prave opreme.

Od kesa za reciklažu i džakova, pa do kanti sa točkićima, velikih kontejnera za reciklažu i uređaja za pravljenje bala, postaraćemo se da budete spremni za usluge koje pružamo. Naša raznovrsna ponuda opreme za reciklažu obuhvata sledeće:

Takođe ćemo vas podržati u angažovanju radne snage u inicijativama u upravljanju otpadom. Odgovarajuće veličine i atraktivno brendirane, reciklažne kante za kancelariju podstiču osoblje da učestvuje u postizanju što veće stope sprečavanja da otpad dospe do deponije.

Treba vam kompaktor ili mašina za baliranje?

Možemo da vas posavetujemo da izaberete najbolju opremu za reciklažu za svoje potrebe i isporučićemo vam neophodnu opremu kao deo integrisanog partnerstva u reciklaži i upravljanju otpadom.

Uređaj za baliranje u vašem prostoru?

Možemo da vam ponudimo uslugu preuzimanja baliranog materijala direktno u vašem objektu. Naš vozni park ima niz opcija za efikasno odvoženje bala recikliranog materijala iz vašeg objekta – sve do količine pune prikolice.