CDPs banner.jpg

Ringdisaini põhimõtted

Maailm on muutumas. Kui mõtleme toodete ja pakendite disainimise viisist senisest erinevalt, siis saame tulevikku tõeliselt mõjutada. Paberipõhine pakendilahendus on oma olemuselt tsirkulaarne ja kuna DS Smith on keskendunud innovatsioonile, siis oleme heas positsioonis jäätmevaba pakendi disainimiseks, plasti asendamiseks ja ringmajandusele ülemineku kiirendamisele kaasa aitamiseks.

Me oleme töötanud Ellen MacArthur Foundationi strateegilise partnerina välja ringdisaini põhimõtted, kohandades Ellen MacArthur Foundationi ringmajanduse mudeli pakendilahendustele sobivaks.

Disain on ringmajanduse võtmeelement. DS Smith suudab avaldada tõelist mõju oma rohkem kui 700 disainerist koosneva võrgustiku ja innovatsioonile keskendumisega, seades jätkusuutlikkuse oma ärimudeli keskmesse ja pakkudes oma klientidele jätkusuutlikumaid pakendilahendusi.

Meie ringdisaini põhimõtted on:

1. Kaitsta kaubamärke ja tooteid: Pakend kaitseb tooteid ja kõiki neisse investeeritud ressursse füüsiliste kahjustuste ja raiskumineku (põrutuste, kukkumise ja vibratsiooni) ja keskkonnamõjude (soojuse, niiskuse ja tolmu) eest ning inimesi vigastuste eest (ergonoomika ja käsitsemislihtsus).

2. Optimeerida materjalikasutust ja pakendi konstruktsiooni: Materjale vajalikust rohkem mitte kasutada. Pakendimaterjalide kasutuse optimeerimine säästab ressursse ja vähendab jäätmeid ning hõlmab pakendi füüsilist konstruktsiooni (materjali kasutamine ainult vajaduse korral) ja materjali suunda.

3. Säilitada ja taaskasutada materjale: Kvaliteet, vastupidavus ja ringlussevõetavus on pakenditoodete ja -materjalide võimalikult kaua aega kasutuses hoidmise võtmeks, et hoida ära jäätmeteke. See tähendab kiudude kasutamise maksimeerimist ja ka esmast funktsiooni ületava väärtuse märkamist ja hindamist (taaskasutatavus, kokkupandavus ja ringlussevõetavus).

4. Maksimeerida tarnetõhusust: Pakend muudab töötlejast-tootjast tarbijani ulatuva tarneahela tõhusamaks. Otsast lõpuni lähenemine arvestab iga sammuga alates ladustamisest ja lao optimeerimisest (kulude kokkuhoid ja süsinikusääst) kuni kliendi tehaste, pakendamisliinide ja ergonoomika optimeerimiseni.

5. Me leiame parema viisi: Oma väärtuste järgi elades kannustame nii iseennast kui oma kliente töötama välja tsirkulaarsemaid ja seega ringmajanduse põhimõtetele ja vajadustele paremini vastavaid pakendilahendusi.

DS-Smith-CDP anim V3.gif