top image - circular economy.png

Kontsentriliste ringidena kasvav L’Oréal

Meie ringmajandus on viimastel aastatel suurema tähtsuse omandanud. Seda on teoorias lihtne mõista, materjale kasutatakse võimalikult kaua ja kasutusea lõpus suunatakse need uute toodete tootmisesse või uutesse kasutusvaldkondadesse.

Praktikas võib see olla keerukam ja raskem.

Nüüd aga toimub Prantsusmaal märkimisväärne koostöö DS Smithi ja L’Oréali vahel, mis ringmajanduse potentsiaali ja praktilisust rõhutab.

Alates 2017. aasta juulist kogub DS Smith L’Oréali tehastest prahti ja muudab selles leiduva kiu Contoire Hameli tehases uueks paberiks ja sealt edasi uuteks pakenditeks L’Oréali tarbeks.

See on kaunis tarneahel ja selle aluseks on DS Smithi ja L’Oréali kümneaastane koostöö.

Algne kava on aastas ümber töödelda 250 tonni lainepappi ja 10 tonni kilet ja katteid.

See koostöö DS Smith Packaging Recycling and Paperiga on suunaviit tulevikku, mitte üksnes parema planeedi poole, vaid ka konkurentsieelis. DS Smithi tarneahelapõhine mõtlemine ja ringmajanduslik võimekus haakuvad selgelt L’Oréali enda eesmärgiga muutuda jätkusuutlikumaks ettevõtteks.

"Kutsusime algusest peale DS Smithi ümbertöötlusspetsialistid koosolekutele, et tutvustada nende võimekust paberi- või isegi plastijäätmete kogumisel," sõnas strateegiliste klientide juht Stephane Dallet.

2013. a käivitasid nad programmi Sharing Beauty with All, mille eesmärk on muuta L’Oréal süsiniktasakaalustatud ettevõtteks. Nad on juba teinud märkimisväärseid edusamme, vähendades edukalt tootmise süsinikuemissiooni absoluutnäitajaid 50% võrreldes 2005. aastaga võrreldes, ehkki tootmine kasvas samal perioodil 22%.

Mike Harrison - tsitaat

Valérie Casagrandi (L’Oreal Rambouillet' jätkusuutlikkusjuht) külastas hiljuti meie tehast Contoire Hamelis ja kinnitas, et see koostöö pole mitte üksnes hea, vaid sel on ka potentsiaali laieneda ja kõigile kasu tuua.

DS Smith võib olla uhke meie rolli üle, et me oleme koos töötades tugevamad, et aitame klientidel saavutada nende eesmärke, tehes seda, mida me kõige paremini teeme, ja jätkates teekonda eesmärgini, milleks on saada maailma kõige paremaks jätkusuutlike pakendite tootjaks.