Uurime pakendi mainet

Artikkel 6/8, jätkusuutlikkuse ülevaate sari: Õige pakend on kindlustuspoliis, mis kaitseb lõpptoodet ja kõiki sellesse investeeritud ressursse.

 Pakenditööstust vaevavad pidevad maineprobleemid.

Pakendisse suhtutakse mõnikord kui raiskavasse, mõttetusse, ühekordselt kasutatavasse asja, mis kohe ära visatakse. Sageli seostatakse seda prahi mahaloopimisega ning see on põhjustanud seadusandjate ja tarbijate suurenenud huvi pakendite vastu.

"Ringmajanduse pakend edendab keskkonnasõbralikke disaininõudeid ja tarbijate suhtumine omakorda jätkusuutlikkuse-teemalist innovatsiooni ning kõigi toodete, materjalide ja pakendite põhimõttelist ümbertegemist. See on riskantne, kuid samas pakub võimalust kliente rõõmustada lahendustega, mis tasakaalustavad nende panust ja jätkusuutlikkuse nõudeid." Sam Jones, jätkusuutlikkusjuht

Lugege jätkusuutlikkuse ja disaini kohta lisaks siit

Väljakutset pakkuvad arusaamad

DS Smith näeb pidevat vaeva, et edendada jätkusuutliku, toodet kaitsva ja kaubamärki loova pakendi tegelikku väärtust. Näiteks sellised pakendiuuendused nagu PACE edendavad töökindlat pakendussuutlikkust, vähendavad prahi kogust ega kasuta rohkem materjali, kui vajalik.

Pakend moodustab vaid osakese toote süsinikujalajäljest ning reeglina kaitseb 10 korda rohkem ressursse, kui ise kasutab.*

Seega on soorituse, mitte paberiparameetrite põhjal profileerimine jätkusuutlikkuse seisukohast arukam.

Meie põhimõtete ülekandmine e-kaubandusse

E-kaubanduse pakendikasutust jälgitakse üha hoolikamalt. Kliendid peavad kaitsma tootesse investeeritud ressursse, minimeerides samas ruumikulu ja ebavajalikke ressursse.

DS Smith on nende väljakutsetega võitlemiseks teinud kaks turul seni enneolematut algatust.

1.   Made2Fit

Õhu transportimine on ressursiraiskamine, mis mõjutab nii kulu kui ka jätkusuutlikkust. DS Smithi revolutsiooniline Made2fit-tehnoloogia võitleb just e-kaubandust kollitava tühja ruumi probleemiga.

Made2fit loob õige suurusega paki, vähendab käitlus- ja transpordikulusid, säästab laoruumi, vähendab tööjõukulu ning kahandab märkimisväärselt kokkupanemiseks ja pakendamiseks kuluvat aega. Selle tehnoloogiaga on mitmekanalilises valmisprotsessis võimalik toota enam kui 10 miljonit karbisuuruse kombinatsiooni. See optimeerib tarneahela emissioone ja vähendab jäätmekogust.

2.   DISCS™

Võrgupoodidest tellitud kaubad peavad üle elama kuni 50 puutepunkti, seega peab pakend olema vastupidav ja kaitsma toodet, millesse on investeeritud 90% ressurssidest.*

DISCS™  on nime saanud erinevate testimistüüpide järgi (Drop (pillamine), Impact (löök), Shock (põrutus), Crush (muljumine), Shake (raputamine)) ning see oma valdkonna esimene patenteeritud süsteem koosneb viiest elemendist, mis kõik arvestavad koormuse ja pingega, mida toode elab üle tegelikus testkeskkonnas. Vaadake DISCS™-i toimimist siin

Juunis võitis DS Smithi e-kaubanduse meeskond jätkusuutlikkusauhinna Deliver#2 logistikakonverentsil Berliinis. Lugege lisa siit.

Isabel rocher sust

Pakendi maine tulevik

Klientide pakendi mainega seotud riskid kasvavad järjest, kuid see annab võimaluse innovatsiooniks, keskkonnasõbralikuks ning ümbertöötlemissõbralikuks disainiks. DS Smith soovib pidevalt muutuvas jaekaubanduskeskkonnas pakkuda tõeliselt jätkusuutlikke pakendilahendusi.

See on kuues artikkel kaheksast artiklist koosnevas sarjas, kus lahkame probleeme ja räägime meie inimestega, kes on seotud meie 2017. aasta jätkusuutlikkuse ülevaates esile tõstetud teemadega. Lisateavet toodete ja protsesside kohta, mis kujundavad meie mainet "pakendistrateegidena", vaadake meie 2017. aasta jätkusuutlikkuse ülevaatest.

*Allikas: INCPEN

Lugege artiklit 5/8 ümbertöötlemise ja jäätmete kohta siit.