DS Smith's sustainability principles and approach to corporate responsibility

Jätkusuutlikkus

DS Smith on pühendunud vastutustundlikule ja jätkusuutlikule ettevõtlusele, mis näitab meie arusaama korporatiivsest vastutusest.

Korporatiivne vastutus

Meie lähenemine hõlmab järgmist:

  • Tervis ja ohutus
  • Keskkond
  • Meie töötajad
  • Meie kogukonnad

DS Smith viib läbi regulaarseid korporatiivse vastutuse küsimuste ülevaatusi, mis on osa meie standardsest tööpraktikast. See protsess tagab, et meil on tõhusad põhimõtted ja süsteemid, mis aitavad vajadusel kaitsta meie mainet.

Jätkusuutlik vastutus

Meie ärimudel põhineb jätkusuutlikkusel: pakkuda uusimaid kliendispetsiifilisi pakendeid, mis on täielikult taaskasutatavad. Näiteks meie plasttooted (nt bag-in-box) pakuvad alternatiivsete materjalidega võrreldes olulisi keskkonnaeeliseid.

 Corrugated Cardboard as sustainable packaging solution