Strateegia

Meie eesmärk on saada jätkusuutlike pakendilahenduste juhtivaks pakkujaks. Meie ettevõtte edu peitub suurepärases teenuses, kvaliteedis ning uuenduslikes ja keskkonnasõbralikes lahendustes.

Meie väärtused

 • Hoolivus: Tunneme enda tegevuse üle uhkust ning hoolime oma klientidest, inimestest ja meid ümbritsevast maailmast.

 • Usaldusväärsus: Täidame alati oma lubadusi.

 • Julgus: Me ei karda väljakutseid ning oleme valmis end nii tiimina kui individuaalselt proovile panema, et  leida parimad viisid arenguks.

 • Osavõtlikkus: Otsime novaatorlikke ideid ja lahendusi ning haarame kiirelt võimalustest kinni.

 • Järjekindlus: Viime alustatud projektid lõpuni.

Strateegilised eesmärgid

DS Smithi eesmärk on olla juhtiv pakkuja jätkusuutlike pakendilahenduste valdkonnas. Soovime olla oma klientidele usaldusväärseks ja strateegiliseks partneriks, pakkudes nende vajadustele vastavaid innovaatilisi pakendilahendusi.

Oma eesmärkidele keskendudes pakume ettevõtte osanikele atraktiivset ja jätkusuutlikku tulu ning täidame kõigi oma sidusrühmade vajadusi. Oleme seadnud järgmised eesmärgid ja lubadused nende täitmiseks.

Klientide rõõmustamiseks

Aastal 2021/22:

 • Toetasime ettevõtte kliente kogu pandeemia vältel ning säilitasime oma teenuse järjepidevuse.
 • Tugevdasime oma väärtuspakkumist ja aitasime klientidel paremini mõista ringmajanduse põhimõtteid.
 • Kiirendasime innovatsiooniprogramme, mille põhieesmärk oli plasti asendamine.
 • Muutusime koostöö klientidega paindlikumaks ja kiiremaks.

Aastal 2022/23 plaanime:

 • Jätkata turuliidrina jätkusuutlike lahenduste pakkumist.
 • Arendada ettevõtte positsiooni e-kaubanduses.
 • Töötada välja uusi nutikamaid ringluseks valmis pakendilahendusi.
 • Tõsta teeninduse kvaliteeti.

Meie inimeste potentsiaali suurendamiseks

 Aastal 2021/22:

 • Viisime läbi globaalse kaasamisuuringu, et analüüsida lähenemisviise, mis kõige paremini töötavad ning mõista, millised valdkonnad vajavad enim tähelepanu.
 • Jätkasime töötajate panuse ja edu tähistamist, korraldasime virtuaalse auhinnatseremoonia nimega Smithies.
 • Võimaldasime juhtidele koolitusi, et viia tervis, ohutus ja heaolu senisest kõrgemale tasemele.
 • Jätkasime juhtimissüsteemi arendamist ning värbasime oma ettevõttesse uusi inimesi alustades noortest talentidest lõpetades tippjuhtidega.
 • Andsime töötajatele rohkem võimalusi enesearenguks ning pakkusime mitmeid uusi õppimisvõimalusi.
 • Edendasime läbi karjäärinõustamise meie mitmekesiste talentide arengut.

 Aastal 2022/23 plaanime:

 • Korraldada fookusgruppe, et kaasata kolleege ettevõtte arengusse ning arendada tagasiside abil veelgi oma tegevust tööandjana.
 • Jätkata oma töötajate panuse tunnustamist pidulikel Smithies auhinnatseremooniatel.
 • Kuulata ettevõtte töötajate edulugusid ning koostada kaasahaarav esitlus, mis kirjeldab, kuidas inimesed saavad DS Smithis edu saavutada.
 • Panustada töötajate tervisesse, ohutusse ja heaolusse.
 • Jätkata investeerimist meie juhtidesse ning nende oskustesse oma osakondade töötajaid toetada.
 • Toetada enesearengut kasutades modernseid õppetehnoloogiaid ja kaasaegseid koolitusprogramme.
 • Vaadata üle töötajate edulood ning panustada võimaluste avardamisse.
 • Keskenduda mitmekesise ja kaasava töökeskkonna juurutamisele.
 • Jätkata osakondade üleste fookusgruppide korraldamist ning toetada juhtimisprogrammide kaudu erinevate talentide arengut.

 Et olla teejuht jätkusuutlikkuses

 Aastal 2021/22:

 • Tuginedes 1,5°C teaduspõhisele uuringule seadsime eesmärgiks vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 46% võrreldes 2019. aastaga ning jõuda 2050. aastaks nullheite tasemeni.
 • Tegime edusamme „Now and Next“ jätkusuutlikkuse strateegias ning saavutasime oma eesmärgi toota 100% ringlussevõetavaid või korduvkasutatavaid pakendeid. Jõudsime plaanist ette ning rahastasime sadat bioloogilise mitmekesisuse projekti Euroopas ja Põhja-Ameerikas.
 • Saime koha CDP Water Security prestiižses nimekirjas, mis tõstis meie CDP kliimaskoori A-tasemele ja teenis meile EcoVadis plaatina reitingu.
 • Osalesime COP26 tippkohtumisel Ellen MacArthuri nimelises New Yorki kliimakeskuses, kus käivitasime oma eesmärgi kaasata 2030. aastaks viis miljonit ringmajandusse.

 Aastal 2022/23 plaanime:

 • Arendada meie ringdisaini ja innovatsioonikava, et kõik meie pakendid oleksid 100% taaskasutatud või 100% taaskasutatavad, asendada pakendites probleemsed plastid ja optimeerida lahendusi tagamaks, et me ei kasutaks rohkem loodusressursse kui vaja.
 • Edendada veelgi meie jätkusuutlikkuse strateegiat.

Et kahekordistada ettevõtte suurust ja kasumlikkust

 Aastal 2021/22:

 • Lainepapist kastide tootmismahtu kasv 5,4%.
 • EBITA kasv 29%.
 • Vaba rahavoo kasv 7% koos netovõlaga: EBITDA 1,6.

 Aastal 2022/23 plaanime:

 • Jätkata mahu kasvatamist 2–4%.
 • Jätkata kulude haldamist vaatamata kõrgele inflatsioonile.
 • Investeerida majanduskasvu, innovatsiooni ja keskkonnatõhususse.

Edusammude mõõtmine

Meie ettevõtte eesmärk on hoida tasakaalus neli peamist prioriteeti: rõõmustada meie kliente, realiseerida meie inimeste potentsiaali, kahekordistada ettevõtte suurust ja kasumlikkust ning olla jätkusuutlikkuses teejuhiks.

Ärimudel

Pakume turule lisaväärtust, ühendades oma teadmised paberi- ja pakendivalmistusprotsessist ning materjalide taaskasutamisest, võimaldades seeläbi näha laiemat pilti jätkusuutlikkusest.