Sorumlu Kaynak Kullanımı

DS Smith olarak, tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer sunmaya odaklandık. Bizim için gerçekten sürdürülebilir değer, İşimizin, Çevremizin ve Çalışanlarımızın ihtiyaçları dengelendiğinde bulunur.

Bu nedenle, etik iş uygulamaları, sosyal ve çevresel yönetim alanlarındaki genel beklenti ve gerekliliklerimiz konusunda tedarikçilerimize netlik sağlayan Küresel Tedarikçi Standardımızı tanımladık. Küresel Tedarikçi Standardımız, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) sözleşmelerine dayanan ETI Temel Kurallarına dayanmaktadır.