Food contact packaging for cake, pizzas and fish

Gıdayla Temasa Uygun Ambalajlar

Gıdayla temasa uygun ambalajlardan oluşan kapsamlı ürün yelpazemiz; çeşitli kutular, gıda tepsileri, pizza tepsileri ve pizza kutuları içerir.

Gıdayla temasa uygun ambalaj ürünlerimiz, gerekli şekle ve dekorasyona bağlı olarak orta ve büyük boylu olarak temin edilebilir. Gıdayla doğrudan temas eden ambalaj ürünlerimiz, BRC/IoP© ve Club M.C.A.S. (Matériaux pour Contact Alimentaire Santé) tarafından onaylanmıştır.

Food contact packaging and corruagted food trays