DS Smith 2017 Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı

DS Smith olarak uyguladığımız iş modeli, bizi doğrudan döngüsel ekonomi hareketinin merkezine taşımaktadır.

DS Smith’in açıklamaktan büyük memnuniyet duyduğu ve CO2 salınımı ile su tüketimini azaltmada öngörülen hedeflere dört yıl erken ulaşıldığını gözler önüne seren 2017 Sürdürülebilirlik Raporu, DS Smith’in sürdürülebilir ambalaj çözümlerinde lider tedarikçi olma vizyonunu da yansıtmaktadır.

“Shaping the Circular Economy” (Döngüzel Ekonomiyi Şekillendiriyoruz) başlıklı bu rapor, DS Smith’in hem uyguladığı kapalı döngülü iş modeli hem de geliştirdiği ambalajlar ile müşterilerine daha verimli tedarik zincirleri sağlama ilkesine ve döngüsel ekonomideki rolüne ağırlık vermektedir.

Geçtiğimiz yılın raporu ile kıyaslandığında, DS Smith’in yedi öncelikli sürdürülebilirlik faktörüne, paydaşlar ile etkileşim stratejisine ve bir sonraki yılın hedeflerine ilişkin önemli gelişmeler kaydettiği görülmektedir. 

Ian Simm - alıntı

Geçtiğimiz 12 ay içerisinde edinilen başarılar

 

İşletmemiz

  • Sabit para biriminde %6 gelir artışı.
  • Şirket içi ölçüt puanlarında artış, Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP) 95B skoru ve EcoVadis’te Gold seviyesi.
  • Müşteriler ile yapılan 330 Planlama Merkezi çalışması ve sektör ile paydaşlara yönelik çeşitli inisiyatiflere katılım.

Çevremiz

  • Bir ton üretim başına %6,7 daha az emisyon
  • %85’i FSC® onaylı tesisler

Tesislerin 100’ü Sedex Öz Değerlendirme Anketi’ne katılarak izlenebilirliğin ve faaliyetlerde şeffaflığın daha da geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturdu.  

Çalışanlarımız

  • Kaza Sıklık Oranı’nda %19 azalma
  • Zaman kaybına neden olan hiçbir kaza yaşamamış olan 207 tesis ile, iş yerinde sıfır kaza hedefimize yönelik önemli bir adım daha atıldı
  • DS Smith’in hayır işleri vakfı, bulunduğumuz topluluklara katkı sağlamaya devam etti

DS Smith’in faaliyetlerini sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde sürdürdüğüne ve atılacak bir sonraki adımlar ile performansın nasıl yükseltileceğine ışık tutan Sürdürülebilirlik Raporu, tüm paydaşlar için önemli bir bilgi kaynağı olmaya devam etmektedir.

mark greenwood