DS Smith 2017 Yıllık Faaliyet Raporu: Ambalaj Kavramını Yeniden Tanımlıyoruz

DS Smith’in vizyonu, müşterilerimize katma değer sağlayan sürdürülebilir ambalaj çözümlerinde lider tedarikçi pozisyonunda olmaktır.

2016/17 yılına ait performansımızı belgeleyen Yıllık Faaliyet Raporu, çalıştığımız sektörlerdeki trendlere ve değişimlere uyum sağlama ve müşterilerimize tam potansiyellerine erişmelerinde destek verme yönünde gösterdiğimiz faaliyetlere de ışık tutmaktadır.

2016/17 edinilen faaliyet kârları, 4431 milyon GBP ile önceki yıla kıyasla %17 artış göstermiştir. Hisse başına kaydedilen 32,5 p1 gelir (+%19) ve 15,2 p kâr (+%19), hissedarlarımız için ambalaj, kâğıt, geri dönüşüm ve plastik operasyonlarımızın gücünü gözler önüne sermektedir.

Yıl içerisinde 85 milyon GBP yatırım yaparak hedefli bir şekilde devraldığımız şirketler ile hem uzmanlığımızı hem de coğrafyamızı geliştirdik. Yıl sonunda ise, bir entegre kâğıt ve ambalaj üreticisi olarak ABD’nin doğusunda faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Interstate Management Resources’ı satın alacağımızı duyurduk.

1 Amortisman ve istisnai kalemler öncesi düzeltilmiş değerdir. Sabit para birimi ile karşılaştırılarak belirlenmiştir.