box moving.jpg

Vazgeçilmez olabilmek

Teknoloji ilerledikçe hız ve hassasiyet kazanan imalat süreçlerinin uygulandığı günümüzde, yaşanan değişime ve müşterinin artan taleplerine tedarikçiler nasıl ayak uydurabilir? DS Smith Kuzey Avrupa Direktörü Thomas Kure Jakobsen, iyi bir ambalaj stratejistinin müşterisinin gönlünü nasıl kazanabileceğine dair dört yol öneriyor.

Müşterinin özel ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek, tedarik zincirleri ile çalışan işletmeler için büyük önem taşır. Her alanda rekabetin giderek arttığı ve müşterilerin her adımda kusursuz hizmet beklediği günümüz dünyasında, kaliteye ve tutarlılığa odaklanmak vazgeçilmez bir önceliktir.

Müşteri hizmetleri söz konusu olduğunda, kusurlu ürün oranları ve zamanında teslimat konusunda ambalaj sektörü diğer sektörlere kıyasla zayıf bir performans sergiliyordu. Bunun için geçerli nedenler olsa bile, bu durum ambalaj imalatçılarının itibarlarına zarar veriyordu.

Ancak teknoloji, beraberinde değişim de getirdi. Artık daha az kusura sahip, daha kısa sürede baskı yapılabilir ve daha ayrıntılı şartnamelere uygun ambalajlar geliştirebiliyoruz. Bunun neticesinde daha fazla talep ile gelmeye başlayan müşteriler, aynı zamanda daha yüksek standartlar da görmeyi bekliyor. Peki bu ortamda ambalaj tedarikçileri beklentileri artan müşterilere nasıl yanıt vermeli?

Olumlu bir değişim

İlk çözüm, yaşanan değişimi tümüyle benimsemektir. Hizmetlerimizde sağladığımız her yenilik ile müşterilerimizin beklentisi de bir miktar artış gösteriyor. Bu olumlu bir değişimdir; çünkü bu sayede kendimizi devamlı daha fazla geliştirebiliyor ve yaptığımız işi daha da iyi yapma yönünde yol alabiliyoruz. Mevcut başarılarımızla yetinmek yerine, yenilikçi yaklaşımımız ile hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmeye devam etmeliyiz.

Ürün kalitesine odaklanmamız (ürünlerin amaçlarına uygun ve doğru görünüme sahip olmalarını sağlamamız) ve sektör ortalamasından daha üst seviyede hizmet vermemiz kritik önem taşıyor. Bu amaçla geliştirdiğimiz ve sektörümüzde benzeri olmayan gerçek zamanlı kalite test yazılımımız ile, müşterilerimize başka tedarikçilerde bulamayacakları güvenilirliği, tutarlılığı ve güvenceyi sağlayabiliyoruz.

Vazgeçilmez olabilmek

Müşteri ile güçlü bir ilişki kurmanın ve ihtiyaçlarını karşılayabilmenin esas sırrı, sadece tedarikçi olmayı bırakıp müşterinin ekibinde etkili bir rol oynayabilmekte gizlidir. Müşterinin gözünde her zaman ilk tercih olabilmek gerekir. Müşteriniz işinde bir zorluk yaşadığı zaman doğrudan size başvurmak, iş ortağı olarak sizden fikir, yaratıcı çözümler ve destek almak istemelidir. Böyle bir itibarı inşa edebilmek için müşteriye onu dinlediğinizi, çalıştığı sektörü bildiğinizi ve karşılaştığı zorlukları anladığınızı daima göstermeniz gerekir.

Söz konusu ambalajlama çözümleri olduğunda, her soruna uygun tek bir çözümden söz etmek mümkün değil. Müşterinin ihtiyaçlarını gerçekten karşılayabilmek için, ambalaj stratejisti her müşterinin ihtiyaçlarını anlayabilmeli ve her müşteriye özel bir çözüm üretebilmelidir. Sunulan çözümlerin atık oranlarını düşürmesi, karbon ayak izini azaltması, maliyetleri düşürmesi (ve kârı artırması), düşük risk içermesi ve satışları artırması, günümüz müşterilerinin beklentileri arasındadır; ancak bunlar dışında başka talepler ile karşılaşmak da mümkün. Bulunulan taleplerin ötesine geçip müşteri ile yakın bir iş birliğine girmek, müşterinin önceliklerini gerçekten anlayabilmek açısından büyük önem taşır.

Yakın bir iş birliği

Avrupa çapındaki planlama ve tasarım merkezlerimizi bu nedenle kurduk. Bu merkezlerin başlıca amacı, müşterilerimize katma değer sağlayabilmektir. Bu merkezler, ambalaj tasarımcılarının üretim, lojistik, pazarlama veya satın alma bölümlerinden gelen müşterileri ile çalışabilecekleri pratik ortamlardır. Burada doğru ambalaj tasarımı ile e-ticarette, mağazalarda, satış noktalarında ve nakliye sırasında ne tür avantajların sağlanabileceği müşteri ile beraber tespit edilir. Planlama merkezlerinin bir süpermarket veya mağazanın deposuna benzeyecek şekilde inşa edilmiş olmaları, müşteriye ambalajların etkililiğini görebilecekleri fiziksel bir ortam sağlar.

Dijital teknolojiler

Geçtiğimiz on yıl içinde ambalajlama şirketlerinin müşterilerine daha fazla imkân sunabilmelerini sağlayan bir diğer etken, dijital baskı teknolojilerinde yaşanan gelişmeler olmuştur.  Bu gelişmeler sayesinde baskılar daha hızlı uygulanabilmekle beraber, aynı zamanda baskılarda daha fazla ayrıntıya ve özel tasarımlara da yer verilebiliyor. Örneğin, ambalajın üzerine müşterinin logosunu basmak artık kolay bir işlem. Diğer yandan, renklerde daha fazla tutarlılık sağlanabiliyor ve görseller yüksek kaliteli olarak basılabiliyor. Dijital baskı teknolojileri, eskiden fazla faydalanmanın mümkün olmadığı kutuların iç yüzeylerine de baskı yapılabilmesini, sahtekârlığa karşı tekniklerin uygulanabilmesini ve ardışık barkotların basılabilmesini sağlıyor.

Müşterilerimiz, ambalajları için ihtiyaçları olmasa bile, sıkça dijital baskı çözümlerimizi yakından tanımak istiyor. Çok düşük minimum sipariş oranlarına, daha düşük geliştirme maliyetlerine ve daha yüksek üretim hızlarına izin veren dijital baskı teknolojileri, gelecekte kuşkusuz daha da fazla önem kazanacaktır. 

Teknolojiler gelişmeye devam ettiği sürece, tüm tedarikçilerin her seferinde mükemmel ambalajlar yarattıkları günler de mutlaka gelecektir. O noktaya ulaştığımız zaman, ambalaj tedarikçilerini birbirlerinden ayırt eden etkenler uzmanlık, yenilikçilik ve hizmet faktörleri olacaktır. Başarılı bir müşteri ilişkileri yönetimine giden yol, müşteriler ile gerçek iş birlikleri inşa edebilmek ve ekiplerinin vazgeçilmez birer uzantısı hâline gelebilmekten geçiyor.