Boyun eğme

Posterler bir DS Smith çalışanı, ebeveyni veya vasisi tarafından sunulmalıdır.

Yüklenen dosya, taranmış bir kopya, posterin fotoğrafı veya dijital bir dosya olmalıdır. Yüklenen dosyaya çocukların fotoğrafı eklenmemelidir.

Posteri gönderirken aşağıdaki bilgileri sağlamanız gereklidir*:

  • Posterin başlığı
  • Çocuğun ilk adı
  • Çocuğun yaşı (rakamla)
  • Çalışanın tam adı (ebeveyn veya vasi)
  • Çalışanın ikamet ettiği ülke (ebeveyn veya vasi)
  • Çalışanın görev aldığı saha
  • En fazla 200 kelimeyle posterin ne ile ilgili olduğunu ve bunun neden çevresel sürdürülebilirlik için önemli bir konu olduğunu açıklayın; örneğin: "Bu poster, dişlerimizi fırçalarken muslukları kapatarak ve banyo yapmak yerine duş alarak daha az su kullanmakla ilgilidir. Bu konu önemlidir çünkü şu anda çok fazla su tüketiyoruz ve su, dünyamızın korunması ve varlığını sürdürmesi için hayati bir kaynaktır."

Posterler, yukarıda belirtilen bilgileri içerecek bir not eklenerek aşağıdaki adrese de postalanabilir.

Katılım için posta adresi: Annabelle Dove, DS Smith Plc, 350 Euston Road, Londra, NW1 3AX. İngiltere.

*Sizden topladığımız kişisel veriler sadece yarışmanın amaçları için kullanılacaktır. Verileri kazananları tespit edip bildirmek, yarışma için dahili ve harici iletişim kurmak için kullanacağız. Verileri 11 Mart 2019 tarihli yarışma kapandıktan sonra sadece 12 ay boyunca saklayacağız. Çocuğun ebeveyni veya vasisi, çocuğun yarışmaya girmesine izin vermiş olmalı ve afişler bu izni veren yetişkin tarafından gönderilmelidir. Ebeveynler ve vasiler, toplanan kişisel bilgiler ile ilgili DS Smith’e verdikleri izinleri istedikleri zaman geri alabilirler. Herhangi bir soru veya izni geri alma isteği internal.communications@dssmith.com adresine yönlendirilmelidir.