Kandidatų asmens duomenų privatumo politika

„DS Smith“ pranešimas apie privatumo politiką, skirtą ieškantiems darbo

Šiame Pranešime dėl privatumo išdėstyta, kaip „DS Smith PLC“ bei kiti susiję mūsų filialai ir dukterinės bendrovės visame pasaulyje (bendrai vadinami „DS Smith“ arba „mes“) naudoja ir saugo jūsų asmens duomenis pagal šiuo metu galiojantį duomenų apsaugos įstatymą.

Mūsų renkami duomenys

Jei jūs kreipiatės į mus ieškodami darbo, mes rinksime, naudosime ir saugosime su jumis susijusius jūsų asmens duomenis.  Tiek, kiek leidžia įstatymas, tai gali apimti:

 • Jūsų mums teikiami duomenys:
  • kontaktinė informacija (vardas, pavardė, adresas, telefono numeriai, el. paštas ir t.t.); informacija apie kvalifikaciją (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymas, CV, motyvacinis laiškas, darbo patirtis, išsilavinimas, nuoraša);
  • paraiškos informacija (pavyzdžiui, dabartinis ir laukiamas atlyginimas, norimo darbo tipas, užimtumas, charakteristikos);
  • identifikavimo duomenys (pavyzdžiui, paso numeris, gimimo data, pilietybė ir gyvenamoji vieta, valstybiniai identifikavimo numeriai (pvz., socialinio draudimo numeris), imigracijos statusas, informacija apie teisę dirbti ir informacija apie vizą);
  • jei turite ypatingų reikalavimų dėl pagalbos (tokių kaip ypatingi prieinamumo poreikiai), bus prašoma pateikti informaciją apie tokius reikalavimus (ši informacija bus naudojama tik siekiant užtikrinti, kad jūsų poreikiai būtų patenkinti pokalbio etape); ir
  • kiti jūsų mums pateikiami duomenys įskaitant jūsų ir „DS Smith“ susirašinėjimą kreipimosi dėl darbo metu.
 • Duomenys iš kitų šaltinių: taip pat mes galime gauti duomenis apie jus iš kitų šaltinių, tokių kaip darbą siūlančios organizacijos, rinkos tyrimų bendrovės, tapatybės patvirtinimo paslaugų teikėjai, ir informacijos, gautos internetu bei iš trečiųjų šalių tinklapių, tokių kaip LinkedIn. Jei jūs davėte sutikimą dėl asmens patikrinimo ir / arba j leidžia vietos įstatymai, mes taip pat galime atlikti finansinius patikrinimus ir / arba rinkti duomenis apie profesines registracijas, profesinių institucijų sankcijas ar teistumus.
 • Automatiškai renkama informacija: Jei kreipiatės per prašymo teikimo portalą, galime rinkti informaciją iš jūsų kompiuterio, mobiliojo telefono ar kito įrenginio.  Daugiau informacijos apie tai, kokia informacija yra renkama, rasite mūsų privatumo ir slapukų politikoje.

Tikslai 

„DS Smith“ gali gauti, naudoti ir saugoti jūsų asmens duomenis siekiant:

 • tvarkyti jūsų prašymą, įvertinti jūsų kvalifikacijas ir patikrinti jūsų tapatybę bei tinkamumą pareigoms;
 • įvertinti jūsų įgūdžius ir domėjimąsi karjeros galimybėmis „DS Smith“;
 • aptarti su jumis jūsų prašymą, atsakyti į jūsų užklausas, organizuoti pokalbius, paskyrimus ir telefoninius skambučius ir, atsižvelgiant į jūsų sutikimą prisijungti prie darbo paieškos, siųsti naujienas apie kitus darbo pasiūlymus;
 • saugoti „DS Smith“ patalpų, turto, sistemų ir intelektinės nuosavybės saugumą, vykdyti bendrovės politikas ir leisti naudoti mūsų internetinio portalo funkcines galimybes įskaitant leidimą kurti internetines paskyras, teikti paslaugas klientams ir atstatyti slaptažodžius; 
 • laikytis galiojančių įstatymų ir saugoti teisėtus „DS Smith“ verslo interesus bei įstatymų suteiktas teises įskaitant, bet neapsiribojant, jų naudojimu su teisiniais reikalavimais susijusiais, reikalavimų laikymosi, reguliavimo, tyrimo ir drausminiais tikslais (įskaitant tokios su teisiniais procesais ar bylinėjimusi susijusios informacijos atskleidimą) ir kitais etikos bei ataskaitų apie reikalavimų laikymąsi teikimo įrankiais.

Atskleidimas trečiosioms šalims

Jei reikalinga verslo tikslais, mes galime pasidalinti jūsų asmens duomenimis „DS Smith“ grupei priklausančiose bendrovėse.  

Asmens informacija gali būti pateikta vyriausybinėms institucijoms ir / arba teisėsaugos pareigūnams, jei to reikia aukščiau nurodytais tikslais, jei tai yra privaloma pagal įstatymus arba tai yra reikalinga siekiant apsaugoti teisėtus „DS Smith“ interesus laikantis galiojančių įstatymų. 

Taip pat asmens duomenys gali būti pateikti trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie tvarko duomenis aukščiau nurodytais tikslais „DS Smith“ vardu.  Tiksliau mes pasitelkiame trečiųjų šalių paslaugų teikėjus svetainės kūrimui, priežiūrai ir tapatybės patikrinimui, vertinimams (įskaitant psichometrijos vertinimus), kandidatų prašymų tvarkymui, asmenų tikrinimui ir darbo jėgos paslaugoms.

Jei „DS Smith“ būtų parduotas ar integruotas į kitą verslą, jūsų duomenys gali būti atskleisti „DS Smith“ patarėjams ir galimo pirkėjo patarėjui ir bus perduoti naujiems verslo savininkams. 

Koks yra „DS Smith“ teisinis pagrindas mūsų asmens duomenims rinkti?

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, nes to reikia siekiant įvertinti jūsų prašymą dėl darbo (pavyzdžiui, reikia peržiūrėti jūsų kvalifikacijas siekiant nustatyti tinkamumą pareigoms).

Kitais atvejais mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kai to reikalauja įstatymai (pavyzdžiui, siekiant laikytis įsipareigojimo dėl duomenų kaupimo); arba tvarkome jūsų asmens duomenis, kai tai yra teisėti “DS Smith“ interesai ir kai šie interesai peržengia jūsų teisių dėl duomenų apsaugos. Mes atlikome mūsų atliekamo duomenų tvarkymo remiantis mūsų teisėtais interesais balansavimo tyrimą. Galite gauti informaciją apie mūsų atliekamus balansavimo tyrimus; kreipkitės į mus pasinaudodami tolau šiame pranešime nurodytais duomenimis

Taip pat jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi remiantis jūsų sutikimu (pavyzdžiui, kai mes turime paprašyti jūsų leidimo atlikti patikrinimą dėl asmens teistumo).

Jūsų duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime jus identifikuojančia forma ne ilgiau nei tai yra reikalinga pateikto prašymo tikslais.  Jei jūsų prašymas yra patenkinamas, informacija gali būti saugoma jūsų įdarbinimo tikslais.  Jei jis nepatenkinamas, jūsų asmens informacija bus saugoma ne ilgiau nei šešis mėnesius. 

Jei esate išorinis kandidatas ir nurodėte, kad norėtumėte, kad „DS Smith“ saugotų jūsų asmens duomenis savo talentų paieškoje tam, kad galėtų į jus kreiptis siūlant kitas jus galinčias sudominti pozicijas, šie duomenys bus saugomi iki vienerių metų.  Jūsų asmens duomenis įtrauksime į talentų paiešką, jei jūs duosite tam sutikimą, kuris duodamas prašymo pateikimo metu. 

Slapukų naudojimas

Jei prašymą teikiate internetu, naudojame slapukus siekiant surinkti informaciją apie jūsų tinklo pasirinkimus. Slapukai yra nedidelė informacija, kurią tinklo serveris siunčia į tinklo naršyklę, kuri leidžia serveriui unikaliai identifikuoti naršyklę kiekviename puslapyje. 

Daugiau informacijos apie mūsų renkamus slapukus rasite mūsų privatumo ir slapukų politikoje.

Jūsų pasirinkimai ir teisės

Darbuotojams Europos Sąjungoje

Jei norite gauti savo asmens duomenis, kreipkitės el. paštu recruitment@dssmith.com.

Jūs turite teisę prašyti „DS Smith“ ištaisyti, blokuoti jūsų asmens duomenis ar apriboti prieigą prie jų, juos užpildyti ar ištrinti.  Taip pat galite gauti savo asmens duomenis (t.y., reikalauti, kad mes juos pateiktume susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei reikalauti, kad mes šiuos duomenis perduotume tiesiogiai kitai organizacijai).  Turite teisę reikalauti daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

Esant tam tikroms aplinkybėms, taip pat galite nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu ir, tais atvejais, kai duomenų tvarkymui prašėme jūsų sutikimo, jūs galite atšaukti šį sutikimą. 

Visi reikalavimai bus tvarkomi kaip įmanoma greičiausiai, o uždelsimas bus minimalus.  Bet kokiu atveju, neviršysime įstatymų numatyto termino. 

Tačiau yra šioms teisėms taikomos išimtys.  Pavyzdžiui, esant tam tikroms aplinkybėms prieiga prie asmens duomenų gali būti atmesta, jei informacijos pateikimas atskleistų kitos asmens asmens duomenis arba jei „DS Smith“ pagal įstatymus negali atskleisti tokios informacijos.  Be to, „DS Smith“ gali saugoti duomenis net jeigu jūs panaikinate sutikimą, kai „DS Smith“ gali įrodyti, kad yra teisinis reikalavimas tvarkyti jūsų duomenis. Atsakydami į jūsų pateiktas užklausas, informuosime apie atitinkamas mūsų taikomas išimtis. 

Jei turite neišspręstų klausimų, turite teisę teikti skundą ES duomenų apsaugos institucijai ten, kur gyvenate, dirbate arba ten, kur, jūsų manymu, buvo įvykdytas pažeidimas.

Perdavimas už EEE ribų

Asmens duomenys gali būti perduoti mūsų filialams ir tiekėjams šalyse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (EEE), ir gali būti saugomi bei tvarkomi rankiniu ar elektroniniu būdu taikant pasaulines sistemas ir įrankius aukščiau išdėstytais tikslais. 

Kai asmens duomenys yra perduodami šalims, nepriklausančioms EEE, mes laikomės Europos Sąjungos įstatymo naudojant Europos Komisijos patvirtintas Standartines sutarčių sąlygas ar taikant kitas atitinkamas saugumo priemones (įskaitant atvejus, kai duomenys perduodami gavėjui, turinčiam atitinkamą „Privatumo apsaugos“ sertifikatą). Atitinkamo duomenų perdavimo mechanizmo kopija gali būti pateikta jūsų peržiūrai, jei reikalavimą pateiksite el. paštu recruitment@dssmith.com.

Šio Pranešimo apie privatumą atnaujinimai

Pranešimas apie privatumą gali būti atnaujinamas periodiškai siekiant atspindėti mūsų duomenų praktikos pokyčius.  Pranešdami apie svarbius Pranešimo apie privatumą pakeitimus, pateiksime pranešimą atitinkamose svetainėse, paraiškose ar medžiagoje ir pranešime nurodysime, kada paskutinį kartą jis buvo atnaujintas. 

Į ką galiu kreiptis, jei turiu klausimų?

Jei turite klausimų dėl privatumo, rūpesčių ar reikalavimų, rašykite mums el. paštu  recruitment@dssmith.com.