Elgiganten - top.png

Elgiganten - "Vi kräver mer än förpackningar och volymkontrakt"

Tillsammans med DS Smith har Elgiganten effektiviserat Nordens största logistikcentral på 120 000 kvm. Genom bland annat mer automatiserad inpackning och smartare förpackningar har man lyckats öka volymen varor som levereras ut från lagret till fem miljoner per år.

Sortimentet är gigantiskt. Varuhus finns i varje stad med självaktning. E-handeln är väletablerad sen många år tillbaka. Och logistikcentret – mäter sexton fotbollsplaner! Men det är inte enbart produkter, priser och marknadstäckning som besvarar frågan på hur man kunnat utvecklas så snabbt sen introduktionen 1994. Det verkliga svaret ligger på det mänskliga planet. Hur man möter kunderna. Elektronik är komplicerat. Det är svårt att välja rätt. Lätt att bli vilse. Men på Elgiganten är man aldrig utlämnad åt sin egen villrådighet. Kunniga människor finns alltid tillhands. Från produktval, till installation och service. Och där ligger säkert en stor del av hemligheten bakom framgångarna; att man även betraktar kunden som något ”större” än vad som är vanligt i en värld av storköp, lågpris och självbetjäning. Det uttalade målet är att ge alla den magiska världen av teknik. 

Effektiv logistik
Det finns ytterligare en framgångsfaktor som Elgiganten framhåller. Den stavas ”effektiv logistik”. Distributionscentralen i Torsvik är inte bara enorm till ytan, den är också minutiöst genomtänkt i alla detaljer. Allt för att klara hög servicegrad åt 425 varuhus och 85 hubbar i Norden, samt en e-handel som når ända in i stugorna. 
– Vårt upplägg är ganska unikt och komplext, säger Tuomo Vartiainen, en av de två driftscheferna i Torsvik. Att, förutom processen med inkommande varor, även klara små, unika leveranser till alla hörn av Norden, är en uppgift som engagerar många hjärnor, händer, automationslösningar – och förpackningar. Det sistnämna faktiskt uppbyggt kring enbart tre lådstorlekar, som Tuomo benämner ”small, medium och large”.
– Än så länge räcker det, säger han. Och jag kan garantera att vi försöker minimera all onödig luft som ska transporteras på vägarna. Våra förslutningslinor har full koll på fyllnadsgraderna, och skulle en låda vara något för stor så skär maskinerna ned den till exakta mått.
– Miljötänkandet är en röd tråd genom hela företaget, och gäller i hög grad även förpackningssidan. Miljövänlig wellpapp är en självklarhet, säger Tuomo.

Långt samarbete 
Att få över samtalet med Tuomo Vartiainen på en beskrivning av samarbetet med DS Smith är inte svårt. Han tar själv upp tråden och beskriver vikten av att ha en kompetent leverantör. Inte enbart när det gäller leveransförmåga, vilket är en självklarhet när man själv ska serva många.
– DS Smith är en viktig samarbetspartner, som varit länge i huset. Vi har vuxit tillsammans och jobbar hela tiden på att förbättra detaljer. Deras upplägg passar oss. Rickard Andersson och designers på PackRight Centre gör ett bra jobb. Rickard Andersson intygar att det rör sig om ett gemensamt växande, där båda parter drar nytta av varandra.
– Att vi på DS Smith så snabbt lärde oss förpackningens roll inom e-handel är något vi till stor del kan tacka Elgiganten för, säger Rickard.

Automation
Att minska ledtider och slitsamma arbetsmoment är en självklarhet för de flesta moderna företag. Och på Elgiganten kom automationstänkandet tidigt in i bilden. Automationsavdelningen på DS Smith, var med på den inledande resan i en värld av lådresare, förslutningsmaskiner och transportbanor. Under resans gång har sen Elgiganten byggt norra Europas modernaste automationsanläggning där man plockar och packar till både butiker och e-handelskunder. Men diskussionen om anpassade förpackningslösningar och ännu vassare logistik pågår hela tiden med DS Smith vid bordet.

Mer än volymkontrakt
– Wellpapplådor finns det många som kan leverera, säger Tuomo Vartiainen. Men vi kräver mer än förpackningar och diskussioner om volymkontrakt. DS Smith har utan tvekan lyft sig själva genom åren. Våra samtal handlar om hela kedjan. Och bättre ekonomi innehåller alltid bra diskussioner
om effektiva förpackningslösningar.