Glad sommar 2018 - top.png

Öppet hela sommaren!

Sommaren kräver sitt. Men ibland behövs förpackningar. Hör av dig som vanligt. Vi har full beredskap. Glad Sommar!

Vi har kontor och fabrik bemannade enligt nedan:

Well Värnamo
Produktion och kundservice öppet hela sommaren
Tel 0370-420 00 Fax 0370-422 00
order.varnamo@dssmith.com

Well Mariestad
Produktion och kundservice öppet hela sommaren
Tel 0501-678 00 Fax 0501-178 26
Försäljningskontor Göteborg
Tel 031-709 61 00 Fax 031-49 38 08
order.mariestad@dssmith.com

Försäljningskontor Järfälla
Kundservice öppet hela sommaren
Tel 08-568 230 00 Fax 08-580 812 04
order.jarfalla@dssmith.com

Display Norrköping
Produktion och kundservice stängt v. 29 – 30
Tel 011-28 03 00
info.display@dssmith.com

Förpackningsservice Järfälla
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 08-568 232 00 Fax 08-25 40 57
fps.jarfalla@dssmith.com

Förpackningsservice Mariestad
Produktion öppet med begränsad kapacitet
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 0501-663 30 Fax 0501-775 77
fps.mariestad@dssmith.com

Förpackningsservice Malmö
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 040-690 94 00 Fax 040-690 94 99
fps.malmo@dssmith.com

Förpackningsservice Göteborg
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 031-709 61 00 Fax 031-49 38 08
fps.frolunda@dssmith.com

Förpackningsservice Värnamo
Produktion stängt v. 29 – 30
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 0370-423 00 Fax 0370-143 74
fps.varnamo@dssmith.com

Förpackningsservice Specialprodukter
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 0370-423 00 Fax 0370-493 73
fps.specialprodukter@dssmith.com