Postavljanje standarda za vodu

Istražujemo značenje iza cilja vezanog za održivost koji se odnosi na nulti uticaj na vodu kompanije DS Smith do 2030. i šta to praktično znači za učesnike u našim procesima.

Površina planete pokrivena vodom

70%

Zašto je voda važna?

Preko 70 procenata planete prekriveno je vodom. Da, voda nije uvek nadohvat ruke. Neke zemlje imaju manjak vode i suše, dok u nekim vode ima previše i dolazi do poplava. Ovo je nešto što svi u svetu znaju i zabrinjava što će rizici koji potiču od vode verovatno biti sve veći sa povećanjem populacije na globalnom nivou i klimatskim promenama.

 

Voda je krucijalna za većinu proizvodnih industrijskih grana, kao primarni resurs u industriji napitaka ili kao ključni element operacija za zagrevanje i hlađenje. Pošto trošimo sve više proizvoda i usluga, kompanije moraju da troše više vode.

Ema Sečan, direktor planiranja, Upravljanje performansama i održivost, kaže:

Procenat potrošene vode koji se prerađuje i vraća u vodotokove

80%

Voda je sve dragoceniji resurs i moramo da se potrudimo da odgovorno upravljamo vodom. Ovo nije samo važno za naše operacije, već i za investitore i osiguravače. Veoma je važno da razumemo uticaj kompanija na lokalne izvore vode i njihovo izlaganje budućim rizicima u vezi sa vodom

U kompaniji DS Smith voda igra presudnu ulogu u našim procesima proizvodnje hartije. Preko 80 procenata vode koju koristimo za sopstvene potrebe vraća se na preradu u našem ili lokalnom pogonu za preradu otpadnih voda i zatim u vodotokove, čime se svodi na minimum ukupan uticaj. Preostala voda se izgubi u isparavanju u procesu proizvodnje hartije ili kroz diluciju skroba.

Šta je nulti uticaj na vodu?

U kompaniji DS Smith razvili smo viziju nultog uticaja na vodu. Jednostavno rečeno, ovo definišemo na sledeće načine:

  • U proizvodnim procesima ne koristimo više vode nego što nam je potrebno
  • Upravljanje kvalitetom vode i ispuštanje vode kroz tretiranje i poštovanje zakona
  • Razmatranje i upravljanje našom potrošnjom u oblastima koje trenutno ili u budućnosti utiču na potrošnju vode

Ova tri elementa su oduvek deo naše licence za rad i našeg programa operativne izuzetnosti. Međutim, u junu 2018. prvi put smo se javno obavezali da ćemo ostvariti ove ciljeve u okviru naših devet novih ciljeva u oblasti održivosti:

Optimalan nivo potrošnje vode po toni proizvodnje recikliranog papira

6.5m3

  • Postizanje nultog uticaja na vodu do 2030.

Pročitajte našu Analizu održivosti za 2018. i saznajte više o ostalih 8 ciljeva.

Naš akcioni plan

1. Efikasnost u potrošnji vode

Kroz merenja u industriji, došli smo do optimalnog nivoa potrošnje vode od 6,5 m3/tona proizvodnje za fabrike reciklirane hartije. U sledećih 12 godina trudićemo se da sve fabrike rade na ovom optimalnom nivou ili ispod njega. Fabrike kompanije DS Smith u Luki u Italiji i Vicenhauzenu u Nemačkoj imaju odlične rezultate u ovoj oblasti.

 Dok nastavljamo da preuzimamo fabrike kraftlajner kartona, na primer kroz preuzimanje Interstate Resources, odredićemo odgovarajući nivo potrošnje vode u ovoj oblasti.   

2. Kvalitet vode

Minimalan standard za sve naše lokacije, a posebno za fabrike hartije, je rad u skladu sa dozvolama za ispuštanje otpadnih voda koje određuju lokalni ekološki propisi. Ovo je i minimum koji očekujemo od svih naših dobavljača. Aktivnosti će biti usmerene na lokacije koje ne postižu minimum rezultata i preuzete pogone, ali ne ograničava lokacije koje već prevazilaze minimalne standarde u kvalitetu vode.

3. Nestašice vode

Moramo da se pripremamo za potencijalne buduće scenarije sve većih nestašica vode zbog klimatskih promena i rasta broja stanovnika. Nakon sprovođenja globalne procene rizika od nestašica vode na svih 250+ lokacija metodologijom Instituta za vodene resurse (WRI), razvijaćemo planove za ublažavanje za naše pogone koji se nalaze u regionima sa ugroženim vodosnabdevanjem.

Martin Mid, direktor za energetsku efikasnost, komentariše:

Važne faktore čini to što kontrolišemo našu potrošnju vode, što težimo da optimizujemo ciljne vrednosti i što veći deo vode vraćamo u vodotokove u dozvoljenim okvirima. Moramo da održavamo delikatnu ravnotežu. Smanjenje potrošnje vode će u prvoj fazi uštedeti energiju, ali ako vrednosti postavimo suviše nisko, moglo bi da dođe i do hemijskih problema i smanjenja ukupne operativne efikasnosti

Ulaganje, rizik i zadovoljavanje potreba kupaca

DS Smith ne može da utiče na rizik od neočekivanih događaja u vezi sa vodom. Međutim, ostvarivanjem ovih ciljeva do 2030. možemo da smanjimo naš uticaj na životnu sredinu i prirodne ekosisteme i da poboljšamo otpornost našeg poslovanja kako bismo mogli da održimo kontinuitet snabdevanja ako do takvih događaja dođe. Ovo je presudno za postizanje pravovremene i kompletne isporuke ambalaže nekim od najvećih brendova na svetu.