Head of Recycling DS Smith przemawia podczas Paper Recycling Conference Europe (Europejskiej konferencji poświęconej recyklingowi papieru)

W dniu 8 listopada 2017 r. Jochen Behr wziął udział w wykładach panelowych zorganizowanych w ramach Paper and Plastics Recycling Conference Europe (Europejskiej konferencji poświęconej recyklingowi papieru i tworzyw sztucznych).

Od ponad 10 lat Paper Recycling Conference Europe (Europejska konferencja poświęcona recyklingowi papieru) jest ważnym wydarzeniem dla branży papierniczej w Europie, w którym każdego roku bierze udział ponad 250 pracowników z branży. Impreza organizowana jest wspólnie z Plastics Recycling Conference Europe, (Europejską konferencją poświęconą recyklingowi tworzyw sztucznych), dzięki czemu przetwórcy z różnych sektorów mogą omówić zmiany, które zachodzą w branży.

Jochen Behr wystąpił podczas wykładu panelowego „Dynamika zmian w branży papierniczej” będącego analizą koncentracji firmy DS Smith na jakości, zanieczyszczeniach, systemach odbioru i sposobie, w jaki branża papiernicza zmienia się w miarę wzrostu popularności zakupów dokonywanych on-line.

Dynamika zmian w branży papierniczej

DS Smith i łańcuch dostaw papieru

DS Smith stosuje model zamkniętej pętli w recyklingu papieru i tektury, co znaczy, że śledzimy wszystkie etapy łańcucha dostaw papieru. Współpracujemy z klientami-dostawcami, np. sprzedawcami detalicznymi, aby pomóc im produkować wysokiej jakości materiały do recyklingu, co pomaga naszym klientom zwiększyć efektywność kosztową i wartości materialne.

Uzyskanie materiałów wysokiej jakości od klientów-dostawców oznacza, że firma DS Smith może dostarczać wysokiej jakości materiały do recyklingu do wytwórni papieru naszych klientów. Zapewnia to bardziej wydajne procesy produkcyjne i obniża odrzuty powstałe w wyniku zanieczyszczenia.

Dzięki zastosowaniu tych zasad możemy realizować proces o pełnym obiegu. Ponadto jesteśmy dumni z tego, że potrafimy przetworzyć odpad w nowy produkt w ciągu 14 dni.

Dynamika branży papierniczej

Branżę papierniczą cechuje rynek o zmiennej dynamice, który kształtują gwałtowne wahania cen, zmiany dostępności masy papierowej i koncentracja na jakości.

Firma DS Smith proponuje, aby wahania rynkowe traktować obecnie jako normę. Skoki cen nie znikną z rynku w najbliższym czasie, gdyż ceny kontenerów rosną i spadają, a krajowe rynki odnotowują wzrosty i spadki.

Jakość jest stała, podczas gdy cena jest zmienna. Koncentracja na jakości oraz praca w kierunku gospodarki obiegowej w branży przetwórczej papieru powinny pozostać kluczowymi priorytetami branży.

Jak osiągamy wysoką jakość?

Kilka kroków pozwala uzyskać nieprzerwaną produkcję masy papierowej wysokiej jakości:

  • Ekologistyka – łatwiejsza segregacja materiałów nadających się do recyklingu, wykorzystująca obecny ruch transportowy.
  • Segregacja u źródła – przechowywanie materiałów do recyklingu z dala od zanieczyszczeń.
  • Rygorystyczna kontrola jakości na każdym etapie procesu, od odbioru do przetworzenia.
  • Ograniczenie złożoności – ułatwienie klientowi końcowemu recyklingu materiałów.

Bez względu na zmiany cen na rynku, powyższe zasady powinny zawsze pozostawać priorytetowe.

Przyszłość rynku papierniczego

Zmiany wzorców konsumpcji oznaczają, że mieszanka wyrobów papierowych w obiegu odpadów domowych zawiera coraz większą ilość opakowań z tektury.