Anglies dvideginio mažinimas aplinkoje

Kiekvienais metais mažiname savo vykdomos veiklos anglies dvideginio pėdsakus

Carbon banner.JPG

Anglies dvideginio pėdsakų mažinimas išlieka svarbia bendrovės strategijos ir verslo praktikos dalimi.

ŠIANDIEN... 

Iki 2030 m. sumažinsime CO2 išmetimą 30 %, palyginti su 2015 m. atskaitos tašku.

Kaip tai atliksime?

  • Pakeisime įprastines šviesas LED apšvietimu įvairiose veiklos vietose – jau dabar per metus į aplinką nebeišmetame 6 201 tonos anglies dvideginio.
  • Tikimės, kad nauja kogeneracinė jėgainė Kemslio popieriaus fabrike leis per metus išvengti dar 36 000 tonų į aplinką išmetamo anglies dvideginio.

RYTOJ...

Iki 2030 m. gamyboje sumažinsime CO2 išmetimą 30 %.

Kaip tai atliksime?

  • Integruosime ISO 50001 į kasdienę veiklą kiekvienoje veiklos vykdymo vietoje –  tokiu būdu skatinsime elgesio ir organizacinius pokyčius bei atitiktį.
  • Analizuosime duomenis, kad išsiaiškintume, kaip dirbame, ir dalysimės gerąja praktika visose veiklos vykdymo vietose.
  • Nuolat gerinsime energetinį veiksmingumą visose veiklos vietose.
  • Keisime kuro šaltinius, t. y. naudosime energiją iš atliekų, saulės kolektorius.

ATVEJO ANALIZĖ

Anglies dvideginio išmetimo mažinimas investuojant į popieriaus fabrikus

Carbon Case Study Image.jpg

Klimato kaita išlieka vienu rimčiausiu pasaulinių iššūkių, kurį šiuo metu turbūt nustelbia tik COVID-19 pandemija. Šiuo metu Kemslio popieriaus fabrike statome kogeneracinę jėgainę. Naujoji jėgainė leis išvengti 36 000 tonų anglies dvideginio išmetimo per metus (arba tiek, kiek per metus išmestų daugiau nei 30 000 vidutinės klasės automobilių, per metus nuvažiuojančių 6 000 mylių).  2021 m. pradėsiančioje veikti apie 75 MW galios jėgainėje bus gaminamas garas ir elektra bendrovės gamybos procesams įvykdyti. Turint galvoje, kad Kemslio popieriaus fabrike kiekvienais metais yra pagaminama 830 000 tonų popieriaus, o pradėjusi veikti jėgainė leis dar efektyviau naudoti išteklius ir prisidės prie bendrovės tikslo – iki 2030 m. sumažinti CO2 išmetamą kiekį 30 %.

KAIP SIEKIAME BENDROVĖS TIKSLŲ

TVARUMAS – MŪSŲ VEIKLOS ŠERDIS

Bendrovė gali pagaminti, panaudoti, surinkti ir perdirbti kartono pakuotes per 14 dienų. Bendrovei netrūksta ambicijų ir ji pasitelkia inovacijas pasaulio svarbiausiems ir sudėtingiausiems tvarumo iššūkiams spręsti.

PARENGIAME TINKAMĄ STRATEGIJĄ

Mūsų ekspertai glaudžiai bendradarbiauja su klientais, kad išsiaiškintų jų poreikius. Kartu ieškome būdų, kaip pasinaudoti šiandienos teikiamomis galimybėmis prasmingiems gaminiams kurti.