For Now. And for the Next.

Mūsų tvarumo strategija

Pokyčių tempas pasaulyje spartėja ir klientai iš perkamų produktų ir paslaugų tikisi vis daugiau. Tuo pat metu jie tikisi, kad įvairiose srityse veikiančios organizacijos dramatiškai mažins savo veiklos poveikį aplinkai ir, kiek tai įmanoma, skatins teigiamą poveikį žmonijai ir planetai.

Tvarumas yra mūsų veiklos modelio šerdis ir yra neatsiejamas nuo bendrovės tikslo – pritaikyti pakuotę kintančiam pasauliui (angl. Redefining Packaging for a Changing World). Didžiuojamės pristatydami naują bendrovės tvarumo strategiją „Šiandien ir rytoj“ (angl. Now and Next), kuria siekiame spręsti net tik šiandienos tvarumo iššūkius, bet ir tuos, su kuriais teks susidurti ateities kartoms.

Bendrovės tvarumo strategijoje „Šiandien ir rytoj“ didžiausias dėmesys skiriamas uždarajam ciklui ieškant geresnių dizaino sprendimų, gamtinių išteklių apsaugai išnaudojant kiekvieną plaušelį, atliekų ir taršos mažinimui taikant žiedinius sprendimus ir suteikiant įrankius žmonėms, padėsiančius pereiti prie žiedinės ekonomikos.