Podnošenje

Postere mora podnijeti zaposlenik, roditelj ili staratelj DS Smith-a.

Poslana datoteka treba biti skenirana kopija ili fotografija plakata, ili digitalna datoteka. Nije potrebno uključiti slike djece.

Posteri moraju biti dostavljeni internal.communications@dssmith.com.

Prilikom podnošenja plakata trebaju nam sledeće informacije*:

  • Naziv plakata
  • Ime djeteta
  • Starost djeteta (u brojkama)
  • Puno ime zaposlenog
  • Država u kojoj zaposleni živi
  • Lokacija na kojoj se zaposleni nalazi
  • Opišite u 200 riječi ili manje o čemu je plakat i zašto je to važno pitanje za održivost životne sredine, na primjer: „Ovaj plakat je o tome da koristite manje vode zavrtanjem slavine kada perete zube i koristeći tuš umesto kade. To je važno zato što sada koristimo previše vode a to je vitalan resurs za očuvanje i opstanak svijeta oko nas“.

Plakati se takođe mogu poslati na dole navedenoj adresi, uz priloženu napomenu da se uključe gore navedeni podaci.

Poštanska adresa: Annabelle Dove, DS Smith Plc, 350 Euston Road, London, NW1 3AX. England.

*Lični podaci koje prikupimo od vas će se koristiti samo za potrebe takmičenja. Koristiti ćemo ih da identifikujemo i obavestimo pobednike i da o takmičenju komuniciramo interno i eksterno. Podatke ćemo čuvati samo 12 meseci nakon zatvaranja takmičenja 11. marta 2019. godine. Roditelj ili staratelj djeteta mora dati dopuštenje da dijete sudjeluje u takmičenju, a plakate treba dostaviti odrasla osoba koja je dobila ovu dozvolu. Roditelji i staratelji mogu povući svoju privolu da DS Smith zadrži i koristi lične podatke prikupljene u bilo kom trenutku. Sva pitanja ili zahtjevi za povlačenje privole moraju biti upućeni na internal.communications@dssmith.com