calibr8.jpg

Успешно калибриране на машина Martin 924 в DS Smith Bulgaria S.A.

На 20 и 21 септември в Производство Опаковки на DS Smith Bulgaria S.A. се състоя регулярна среща на PACE Мениджърите от регион Югоизточна Европа с фокус калибриране на инлайн машина Martin 924, прилагайки  процедура Calibr8.

Подкрепян от Валентин Дотал, European PACE Operations Manager, и Ервин Прьол, PACE Leader SE, нашият екип Производство и Поддръжка представи Calibr8 уоркшоп на тази машина.

В резултат от много добрата организация и екипна работа планираният за четири часа уоркшоп беше реализиран само за два при цел редуциране до 40 минути за различните машини в бъдеще.

Попълнен e Протокол Calibr8 и формулирани последващи действия:  

  • Производството да повтори процеса възможно най-скоро.

Месец по-късно втората проверка е факт преди планово-предупредителен ремонт на машината с отчетено подобрение на етап „Забавяне/Приплъзване“.

Много добри резултати отчита и FIT приборът относно областите без печат (фиг. 1) и тези с печат (фиг. 2). 

  • Продажби да стартират подготовката за посещения на клиенти, за да продават „Ефективност“.
  • Дизайнерите да стартират процеса Value Anchoring.

Междувременно продължат TST измерванията както на произвежданите качества велпапе на велпапните агрегати, така и на готовите опаковки, проследявайки техните изпълнение и ефективност.