COVID 19 Изявление

Безопасността на нашите служители е приоритет номер едно и ние работим в тясно сътрудничество с местните и държавни органи, за да гарантираме, че спазваме всички представени указания на регионално и национално ниво.

Работим усилено, за да подкрепим нашите клиенти по света в това трудно време и по-специално тези, които доставят стоки от първа необходимост, като храна и медицински продукти. Към момента не изпитваме значителни затруднения в работата си поради Корона вирус кризата и продължаваме да следим ситуацията внимателно.

Имаме стабилни планове за справяне с ескалацията на тази ситуация и ще продължим да информираме нашите клиенти и служители за всяко развитие.

Към всички наши клиенти: моля, свържете сe Вашето лице за контакт от Ди Ес Смит по всички въпроси относно продукти или услуги. Ние оставаме ангажирани към изпълнението на нашите ангажименти, като същевременно гарантираме безопасността на нашите служители и съответствие с местните указания.