dssmith_okar_20-top.png

DS Smith växer och utökar med 20 medarbetare i Värnamo

DS Smith Sverige växer och har sen länge gått för högtryck. Och trenden fortsätter stadigt uppåt. Enligt VD Thorbjörn Sagerström är det flera faktorer som ligger bakom den positiva utvecklingen:
– E-handeln har ökat kraftigt samtidigt som efterfrågan är
stor inom livsmedelsindustrin. Det har skapat ett självklart sug efter miljövänliga förpackningar. Samtidigt har vårt sätt att hantera pandemin gjort att vi klarat oss lindrigt och hela tiden kunnat producera på ett sätt som matchat en stark efterfrågan.

Produktion dygnet runt fem dagar i veckan räcker inte. Även helgerna måste täckas in i vår Värnamo-anläggning med skift lördag, söndag – en satsning som kräver omgående nyanställning av 20 personer.

Thorbjörn Sagerström berättar att man söker brett. Bransch- och yrkesvana är givetvis fördelar, men även personer med färska gymnasieerfarenheter kan komma ifråga.

Inom kort kommer vi även att göra en liknande rekrytering på vår Mariestadsanläggning, detta återkommer vi om.

Thorbjörn Sagerström, Managing Director Nordic Countries

Förhoppningen är att man ser finessen med att klara hela arbetsveckan över ett veckoslut. Att dessutom få jobba med ett naturnära förpackningsmaterial, som minskar plastanvändningen och bidrar till modern cirkulär ekonomi är positivt.

— Thorbjörn Sagerström, Managing Director Nordic Countries