inside5-top.png

INSIDE #5

Ett rykande färskt nummer av vårt kundmagasin INSIDE ute nu! I denna utgåva kan du läsa om flera företag som vågar tänka i nya, annorlunda banor och lyckats anpassa sig till den föränderliga omvärlden.

Goda sammanhang
Världen står inför stora och nödvändiga förändringar. Att blunda är omöjligt. Vi behöver nya tänkesätt och aktiva handlingar. Skönt, att somliga redan fattat.

I det här numret av INSIDE hittar du flera exempel. Det unga läskföretaget som satsar helt på ekologiska råvaror. Och dessutom lägger en tredjedel av vinsten på projekt som gör världen lite bättre. En del av deras produktion förpackas i aluminiumburkar. Som givetvis pantas och blir nya produkter - exempelvis köksutrustning, som beskrivs i en annan artikel. Här handlar det om ett revolutionerande sätt att laga mat. Med klokare resursanvändning, mindre miljöpåverkan och bättre tillvaratagande av näringsämnen. Två företag som lever på att tänka i nya banor.Och det stannar inte där. Vi berättar också om förpackningsföretaget som både satsar på återvinning och låter nya produkter bli aktiv propaganda för cancerforskningen. Med många sköna slantar i bidrag. Vidare, det småskaliga ölbryggeriet som ser styrkan i att låta sina förpackningar jobba som marknadsförare. Byggföretaget, som erbjuder bättre resursanvändning och säkrare projektering. Och så vidare.

I samtliga fall ser du spår av en positiv trend. Där miljöpåverkan kompenseras med smartare metoder - ofta med förbrukade produkter som värdefull råvara. Goda sammanhang där wellpapp passar som hand i hanske.

Läs hela numret här: