Elgiganten slimmar

Ett enormt sortiment och komplicerad logistik – sån är verkligheten på Elgiganten, sedd med förpackningsleverantörens ögon.

Till detta kommer utmaningen att minska miljöpåverkan med rätt förpackningstänkande. Ingen luft i lådorna, mindre volym i transporten, lägre vikter och givetvis fullt återvinningsbara material.

Ett nära samarbete med tydliga mål är det recept som används av DS Smith. Och resultatet är anmärkningsvärt. Hela kravlistan på förpackningar uppfylls av tre förpackningsstorlekar. Resten handlar om modern teknik och funktionell design. Om en förpackning når gränsvärdet för tillåten luftmängd så skärs den ned automatiskt till rätt storlek, utan att vare sig funktion eller utseende försämras.

elgiganten-content.png

Att förpackningsmaterial är wellpapp är en självklarhet. Miljötänkande är en röd tråd genom hela Elgiganten.