Förpackningar - top.png

Nytt logistikcenter i Malmö

DS Smith satsar för framtiden. I ett led att stärka den långsiktiga konkurrenskraften genomförs strategiska investeringar i ett nytt logistikcenter i Malmö.

För att kunna möta marknadens behov kommer DS Smith att bygga en modern anläggning, utmed E6:an, i Malmö. Ett logistikcenter med ett mycket bra strategiskt läge för både logistik, kommunikation och marknadsprofilering. Kontraktsskrivning skedde under april. Inflyttning beräknad till hösten 2019.


Detta underlag till fritt förfogande för publicering.

För mer information kontakta: