Öppet för semester!

Sommaren kräver sitt. Men ibland behövs förpackningar. Hör av dig som vanligt. Vi har full beredskap. Glad sommar!

Well Värnamo
Produktion och kundservice öppet hela sommaren
Tel 0370-420 00 Fax 0370-422 00
order.varnamo@dssmith.com


Well Mariestad
Produktion och kundservice öppet hela sommaren
Tel 0501-678 00 Fax 0501-178 26
order.mariestad@dssmith.com


Försäljningskontor Göteborg
Tel 031-709 61 00 Fax 031-49 38 08
order.mariestad@dssmith.com


Försäljningskontor Järfälla
Kundservice öppet hela sommaren
Tel 08-568 230 00 Fax 08-580 812 04
order.jarfalla@dssmith.com


Display Norrköping
Produktion och kundservice öppet hela sommaren
Tel 011-28 03 00
info.display@dssmith.com


Förpackningsservice Järfälla
Produktion stängt v. 29 – 30
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 08-568 232 00 Fax 08-25 40 57
fps.jarfalla@dssmith.com


Förpackningsservice Mariestad
Produktion stängt v. 29 – 30
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 0501-663 30 Fax 0501-775 77
fps.mariestad@dssmith.com


Förpackningsservice Malmö
Produktion stängt v. 29 – 30
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 040-690 94 00 Fax 040-690 94 99
fps.malmo@dssmith.com


Förpackningsservice Göteborg
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 031-709 61 00 Fax 031-49 38 08
fps.frolunda@dssmith.com


Förpackningsservice Värnamo
Produktion stängt v. 29 – 30
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 0370-423 00 Fax 0370-143 74
fps.varnamo@dssmith.com


Förpackningsservice Specialprodukter
Kundservice och lager öppet hela sommaren
Tel 0370-423 00 Fax 0370-493 73
fps.specialprodukter@dssmith.com

 

Handla när du vill! Öppet dygnet runt, året om: