Strategia DS Smith w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych

Zmiany klimatu to jedno z największych globalnych wyzwań obecnego stulecia, które otwiera przed firmami, niezależnie od skali i rodzaju ich działalności, swoisty wachlarz ryzyk i szans. W programie zrównoważonego rozwoju DS Smith kwestia ta zajmuje bardzo wysoką pozycję.

Najnowszy raport opracowany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC) odbił się szerokim echem w mediach na całym świecie. Największe światowe instytucje rządowe otrzymały od IPCC wyraźne wytyczne mające na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomu z okresu przedindustrialnego, co oznacza także, że wszystkie zainteresowane podmioty muszą podjąć szybkie i skutecznie działania, aby uniknąć nieodwracalnych i katastrofalnych w skutkach zmian klimatycznych.

Cele DS Smith w zakresie zrównoważonego rozwoju

30%

Ograniczenie emisji CO2e na tonę produkcji do 2030 r.

W Przeglądzie Zrównoważonego Rozwoju DS Smith 2018 informowaliśmy o znacznych postępach, jakie poczyniła nasza firma w ostatnich latach. Po osiągnięciu o dwa lata wcześniej docelowego poziomu emisji dwutlenku węgla wyznaczonego na 2020 r. prowadzimy obecnie działania w kierunku realizacji nowego, bardziej ambitnego celu:

  • ograniczenie emisji CO2e (równoważnik dwutlenku węgla) o 30% na tonę produkcji do 2030 r. w stosunku do emisji w 2015 r.

Realizacja założeń DS Smith dotyczących ograniczenia emisji obejmuje dwa obszary, z których w każdym chcemy osiągnąć około 15% redukcję poziomów emisji dwutlenku węgla przez:

  • zastąpienie paliw energią odnawialną
  • inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej.

Przejście zakładów DS Smith we Włoszech na oświetlenie LED

1,290

Ograniczenie w tonach emisji CO2e w roku obrotowym 2018/19 dzięki zainstalowaniu ponad 5000 lamp LED

Kontynuujemy inwestycje w kotły zasilane biomasą oraz kogeneratory CHP w naszych papierniach oraz na coraz szerszą skalę realizujemy program konwersji do oświetlenia LED. Lampy LED zostały już wprowadzone we wszystkich zakładach brytyjskich i włoskich. 

Energooszczędne diody LED we Włoszech

W ramach korporacyjnego projektu inicjatyw w zakresie efektywności energetycznej zakłady dywizji DS Smith Packaging w całych Włoszech z powodzeniem przestawiły się na oświetlenie LED. Zainstalowanie ponad 5000 lamp LED w 13 zakładach pozwoli zaoszczędzić około 1290 ton CO2e w roku obrotowym 2018/19. Dodatkowo, w wielu zakładach zmniejszono liczbę opraw oświetleniowych, co pozwoliło zmniejszyć zużycie energii o ponad 50%, poprawiając równocześnie poziom oświetlenia hali produkcyjnej.

Leonardo Matteucci, zastępca dyrektora generalnego na rynki Europy Południowej i Środkowej, powiedział:

„Odchodząc od różnych technologii stosowanych we włoskich fabrykach na rzecz technologii LED pragniemy pokazać, że chcemy chronić zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko oraz że dążymy do uczynienia naszej produkcji najbardziej zaawansowaną i zrównoważoną na rynku.”

Przejście zakładów DS Smith w Europie na oświetlenie LED

18,360

Szacowane ograniczenie w tonach rocznie emisji CO2e dzięki zainstalowaniu lamp LED we wszystkich zakładach

Rzut światła na przyszłość

Obecnie oświetlenie LED jest montowane w zakładach we Francji i Hiszpanii, a po nich zostanie zainstalowane w pozostałych oddziałach DS Smith w Europie. Spodziewamy się, działania te w kontekście firmy mogą ograniczyć zużycie energii o wielkość odpowiadającą 12 zakładom produkcji opakowań i wygenerować oszczędność na poziomie 18 360 ton emisji CO2e rocznie – tyle, ile wyniosłaby emisja z 1800-krotnego okrążenia kuli ziemskiej samochodem!

TAK dla gospodarki niskoemisyjnej

Chociaż wysiłki firmy DS Smith są godne pochwały, to wiele z naszych przyszłych planów zależy od dekarbonizacji sieci energetycznej i wprowadzenia innowacji technologicznych w całym sektorze energetyki.

Zmiana ta będzie możliwa jedynie po przyjęciu silnej, prawnie wiążącej i globalnej polityki.  

W październiku 2018 r. Miles Roberts, Dyrektor Generalny Grupy, spotkał się z lordem Peterem Mandelsonem w papierni Kemsley w Wielkiej Brytanii, aby przedyskutować kwestie polityki oraz inwestycje DS Smith w technologię beztlenowej fermentacji i układy kogeneracyjne.

Jako firma posiadająca oddziały w 37 krajach na całym świecie, DS Smith może za pośrednictwem organizacji takich jak CEPI, CPI i FEFCO wywierać wpływ na kształtowanie polityki w kierunku rozwoju niskoemisyjnej gospodarki cyrkulacyjnej w miejsce niezrównoważonych modeli typu „take-make-dispose” (pobierz, wyprodukuj, pozbądź się), które przyczyniły się do zmian klimatu na całym świecie.