packaging for pharmaceutical and medical products

Farmācija/Medicīna

Prasības pēc izsekojamības un spējas uzturēt pasaules līmeņa standartus ir ļoti svarīgas farmācijas un medicīniskajiem produktiem.

Ši nozare pašlaik būtiski mainās, arvien vairāk produktiem tiekot pārdotiem tieši patērētājam un ietverot jaunus izplatīšanas veidus, un produktu tirgvedības pasākumus adresējot tieši gala patērētājam.

Izmantojot mūsu pieredzi, strādājot ar iepakojumiem, kuriem jāievēro īpašs temperatūras režīms, mēs ražojam sertificētus gofrētos iepakojumus, kas atbilst šī sektora sanitārajām normām. Mūsu iepakojumi no kompozītmateriāliem ir sevišķi piemēroti jutīgiem produktiem, nodrošinot to ūdensnecaurlaidību un aseptiku.