Cilvēki un kopienas

Mēs radām drošu, daudzveidīgu un iekļaujošu darbavietu un aktīvi darbojamies savās kopienās.

Aprites ekonomika ir plaša mēroga pārmaiņu sistēma, kas sniedz iespējas ne tikai uzlabot mūsu vides ilgtspēju, bet arī nodrošināt iekļaujošāku izaugsmi. Veicinot jebkādas sistēmiskas pārmaiņas, pārejai jābūt taisnīgai un godīgai, un ieguvumi jānodod plašākai sabiedrībai.

Mēs apzināmies, ka droši, daudzveidīgi un iekļaujoši uzņēmumi ir ilgtspējīgi uzņēmumi.

Mūsu pieeja veselībai, drošībai un labklājībai veicina mūsu mērķa sasniegšanu, lai visi mūsu darbinieki dienas beigās atgrieztos mājās droši un neskarti. Nekas nav svarīgāks.

Izmantojot mūsu darbinieku tīklus, mēs veicinām izpratni par daudzveidības un iekļaušanas nozīmi un esam definējuši savu mērķi palielināt dzimumu un etnisko daudzveidību.

Mūsu vietnēm ir aktīva loma savās kopienās, un mēs cenšamies pārstāvēt kopienas un klientus, kurus apkalpojam. Veicinot izpratni, attīstot prasmes un apņemšanos rīkoties, mēs ļaujam saviem darbiniekiem virzīt pāreju uz aprites ekonomiku.

Mūsu mērķi TAGAD:

  • Līdz 2025. gadam iesaistīt 100 % mūsu darbinieku aprites ekonomikā.
  • 100 % darbības vietu katru gadu iesaistās kopienas aktivitātēs.
  • Katru gadu samazināt nelaimes gadījumu biežuma rādītāju (AFR).
  • Līdz 2025. gadam visas vadītāju komandas visās darbības vietās apmeklēs iekļaujošas vadības seminārus.
  • Līdz 2025. gadam pabeigt SEDEX SAQ ieviešanu visās darbības vietās un veikt atbilstošu SAQ revīziju.

Mūsu mērķi TURPMĀK:

  • Līdz 2030. gadam iesaistīt desmit miljonus cilvēku aprites ekonomikā un aprites dzīvesveidā.
  • Centieni sasniegt Nulles vīziju. 
  • Līdz 2030. gadam uzlabot dzimumu daudzveidību, lai sasniegtu 40 % sieviešu līdzdalību augstākajā vadībā, un noteikt mērķi attiecībā uz citām aizsargātām pazīmēm.
  • Turpināt katru gadu uzlabot pienācīgu rūpību cilvēktiesību jomā.

                              Kā mēs to sasniedzam? 

Austrumeiropas veselības un drošības kampaņa

Mūsu Austrumeiropas reģions, kas aptver vairāk nekā 30 darbības vietas 16 dažādās valstīs, uzsāka Veselības un drošības mēnesi, kas norisinājās 2022. gada jūnijā. Vairāk nekā 5000 darbinieku aktīvi piedalījās semināros un pasākumos. Kampaņa tika atzinīgi novērtēta un pastiprināja vēstījumu, ka ikviens ir atbildīgs par veselības un drošības kultūras veicināšanu.

Darbinieku resursu grupas, kas veicina daudzveidību, vienlīdzību un iekļaušanu (DEI)

Mūsu LGBTQ+ un sabiedroto tīkls bija mūsu pirmā darbinieku resursu grupa, kas tika izveidota 2021. gada oktobrī. Kopš tā laika organizācija ir uzņēmusi dažādus lektorus, izveidojusi noderīgus resursu ceļvežus un pārstāvēja “DS Smith” praida pasākumos. Pēc tam tika izveidotas citas resursu grupas, tostarp Kultūras un etniskās daudzveidības tīkls, kas veicina iekļaujošu darba vietu, Dzimumu daudzveidības tīkls, kas nodrošina, ka darba vieta ir droša telpa un veicina atbalstu starp kolēģiem, un Invaliditātes un sabiedroto tīkls, kura mērķis ir uzlabot pieejamību un dot iespēju kolēģiem dalīties pieredzē par fizisko invaliditāti, garīgo veselību un neirodiversiju.

Eko klase Nagikatā

Ekoklase Nagikatas pilsētā, Veči Mihali katoļu pamatskolas skolas pagalmā, tika izveidota ar vairāk nekā 100 brīvprātīgo palīdzību, ar “DS Smith” Labdarības fonda atbalstu un sadarbībā ar Budapeštas Tehnoloģiju un ekonomikas universitātes Dzīvojamo ēku projektēšanas nodaļu. Tās uzdevums ir nodrošināt āra telpu attīstības nodarbībām, vides izglītībai un kopienas programmām, lai papildinātu skolas ikdienas mācību grafiku.

Iepazīstieties ar citiem mūsu stratēģijas "Tagad un turpmāk" mērķiem