For Now. And for the Next. Mūsu ilgtspējības stratēģija.

Pieaugot pārmaiņu tempam pasaulē, patērētāji pieprasa vairāk no produktiem un pakalpojumiem, ko viņi iegādājas. Tajā pašā laikā patērētāji sagaida, ka visu veidu organizācijas radikāli samazinās to atstāto ietekmi uz dabu. Un, kur tas iespējams, radīs pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem un planētu.

Ilgtspējība ir mūsu biznesa modeļa un mūsu mērķa - pārdefinēt iepakojumu mainīgā pasaulē - pamatā. Mēs ar lepnumu uzsākam savu jauno ilgtspējības stratēģiju “Tagad un turpmāk”, koncentrējoties uz ilgtspējības problēmām, ar kurām saskaramies šobrīd, kā arī tām, kas ietekmēs nākamās paaudzes.

Mūsu ilgtspējības stratēģija “Tagad un turpmāk” koncentrējas uz aprites ekonomikas veidošanu, izmantojot labāku dizainu, aizsargājot dabas resursus, maksimāli izmantojot visas šķiedras, samazinot atkritumu apjomu un piesārņojumu, ieviešot aprites risinājumus, un sniedzot cilvēkiem nepieciešamos resursus pārejai uz aprites ekonomiku.

Mūsu galvenie ilgtspējības mērķi

Labāks dizains ceļā uz aprites ekonomiku

LĪDZ 2023. GADAM MŪSU RAŽOTAIS IEPAKOJUMS BŪS 100% ATKĀRTOTI IZMANTOJAMS VAI PĀRSTRĀDĀJAMS. LĪDZ 2030. GADAM PLĀNOJAM PADARĪT VISU MŪSU IEPAKOJUMU PĀRSTRĀDĀJAMU VAI ATKĀRTOTI IZMANTOJAMU.

Atkritumu apjoma un piesārņojuma samazināšana

LĪDZ 2025. GADAM MĒS NO LIELVEIKALU PLAUKTIEM IZŅEMSIM MILJARDU PROBLEMĀTISKAS PLASTMASAS IEPAKOJUMU. LĪDZ 2030. GADAM MĒS IZMANTOSIM IEPAKOJUMU UN OTRREIZĒJO PĀRSTRĀDI, LAI AIZSTĀTU PROBLEMĀTISKO PLASTMASU, SAMAZINĀTU PATĒRĒTĀJA OGLEKĻA PĒDAS NOSPIEDUMU UN NOVĒRSTU PATĒRĒTĀJU IEPAKOJUMA ATKRITUMUS.

Dabas resursu aizsardzība

LĪDZ 2025. GADAM MĒS OPTIMIZĒSIM ŠĶIEDRU IZMANTOŠANU ATSEVIŠĶĀS PIEGĀDES ĶĒDĒS 100% MŪSU JAUNO IEPAKOJUMA RISINĀJUMU. LĪDZ 2030. GADAM MĒS PLĀNOJAM OPTIMIZĒT VISAS ŠĶIEDRAS MŪSU PIEGĀDES ĶĒDĒ.

Oglekļa emisijas samazināšana

LĪDZ 2030. GADAM MĒS SAMAZINĀSIM CO2 EMISIJAS PAR 46%, SALĪDZINĀJUMĀ AR BĀZES LĪMENI 2015. GADĀ

Cilvēkiem nepieciešamie resursi pārejas uz aprites ekonomiku vadīšanai

LĪDZ 2025. GADAM 100% MŪSU DARBINIEKU PIEDALĪSIES APRITES EKONOMIKĀ. LĪDZ 2030. GADAM 5 MILJONI CILVĒKU PIEDALĪSIES APRITES EKONOMIKĀ UN VIŅU DZĪVESVEIDS ATBILDĪS APRITES PRINCIPIEM.

 

Uzmanības centrā ilgtspējība

Uzmanības centrā ilgtspējība
Uzmanības centrā ilgtspējība

TAGAD...

Mēs sadarbojamies ar klientiem, lai izstrādātu aprites principiem atbilstošus iepakojuma risinājumus, kas ļauj sasniegt vairāk, patērējot mazāk, un nodrošinot atbilstību strauji mainīgajam patērētāja dzīvesveidam, radot minimālu ietekmi uz apkārtējo pasauli.

 • Līdz 2023. gadam mūsu ražotais iepakojums būs 100% atkārtoti izmantojams vai pārstrādājams
 • Līdz 2025. gadam mēs optimizēsim šķiedru izmantošanu atsevišķās piegādes ķēdēs 100% mūsu jauno iepakojuma risinājumu
 • Līdz 2025. gadam mēs panāksim, ka no veikalu plauktiem pazūd 1 miljards problemātiskas plastmasas iepakojumu, noņemsim 250 000 kravas auto no ceļiem un sadarbosimies ar partneriem, lai atrastu risinājumus grūti pārstrādājamajam iepakojumam
 • Līdz 2025. gadam 100% mūsu darbinieku piedalīsies aprites ekonomikā

TURPMĀK...

Mēs strādāsim kopā ar partneriem, lai izstrādātu pilnībā aprites principam atbilstošas stratēģijas no dizaina līdz ražošanai un no piegādes līdz otrreizējai pārstrādei, radot iepakojumu, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz mūsu mainīgo pasauli.

 • Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam panākt, ka mūsu iepakojumi ir pārstrādājami vai atkārtoti izmantojami
 • Līdz 2030. gadam mēs plānojam optimizēt visas šķiedras mūsu piegādes ķēdē
 • Līdz 2030. gadam mūsu mērķis ir izmantot iepakojumu un otrreizējo pārstrādi, lai veicinātu aprites ekonomiku, aizvietojot problemātiskos plastmasas izstrādājumus, samazinot patērētāju radītās oglekļa emisijas
  un samazinot iepakojuma atkritumu apjomu
 • Līdz 2030. gadam 5 miljoni cilvēku piedalīsies aprites ekonomikā
  un viņu dzīvesveids atbildīs aprites principiem

Mēs turpināsim veicināt oglekļa emisijas samazināšanu un rūpēsimies par mežiem un to bioloģisko daudzveidību.

 • Līdz 2025. gadam mēs aizsargāsim mežus un veicināsim bioloģisko daudzveidību, lai kur mēs darbotos
 • Līdz 2030. gadam mēs samazināsim CO2 emisijas par 46%, salīdzinājumā ar bāzes līmeni 2015. gadā

VIENMĒR...

Un, kā vienmēr, cilvēki ir mūsu panākumu pamatā un viņu veselība, drošība un labklājība ir mūsu prioritāte, mums veicot ieguldījumus mūsu kopienās.

Ilgtspējības ziņojums

Mūsu stratēģija ilgtspējīgākai pasaulei.

Lejupielādēt pdf formātā

PDF 1,4 MB