Tūlītēja rīcība un solis nākotnē

Mēs rīkojamies jau šodien, lai vadītu pāreju uz aprites ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Uzņēmumā “DS Smith” ilgtspēja ir neatņemama mūsu aprites uzņēmējdarbības modeļa sastāvdaļa, un mēs varam radīt vislielāko pozitīvo ietekmi, palīdzot radīt aprites ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Šis ir ceļojums, kurā mēs kopā ar klientiem un kolēģiem esam bijuši vairāk nekā desmit gadus.

2020. gadā, kad mēs uzsākām savu Ilgtspējas stratēģiju "Tagad un turpmāk", mēs izvirzījām vērienīgus tuvākā un tālākā termiņa mērķus, kas apliecināja mūsu apņemšanos īstenot aprites ekonomiku un mūsu mērķi - pārdefinēt iepakojumu mainīgajai pasaulei.

Mūsu Ilgtspējas stratēģija "Tagad un turpmāk" ietver centienus "Tagad" un "Turpmāk", koncentrējoties uz ilgtspējības izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies šodien, kā arī uz tiem, kas ietekmēs nākamās paaudzes. Tas ļauj mums vadīt pāreju uz aprites ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Mēs lepojamies ar līdzšinējo progresu, ko esam panākuši sadarbībā ar klientiem, piegādātājiem un vietējām kopienām. Mēs esam uz pareizā ceļa, lai sasniegtu savus vērienīgos mērķus, un dažos gadījumos mēs tos esam sasnieguši ātrāk, nekā plānots.

Mūsu ilgtspējas stratēģija "Tagad un nākotnē" - mēs rīkojamies jau šodien, lai vadītu pāreju uz aprites ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

Pasaule un tas, kas nepieciešams, lai kļūtu par līderi, pastāvīgi mainās, un mūsu stratēģija turpina attīstīties.

Mēs redzam lielisku iespēju ieviest jaunus domāšanas veidus visās mūsu darbības jomās: aprites princips, ogleklis, cilvēki un kopienas un daba.