Oglekļa dioksīds

Mēs dekarbonizējam savu darbību un vērtību ķēdi.

Lai ierobežotu globālās temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5 grādiem saskaņā ar Parīzes nolīgumu, mums visiem strauji jāsamazina emisijas.

Zema oglekļa satura aprites ekonomikā emisijas var samazināt, uzlabojot resursu izmantošanu produktu ražošanā un palielinot atjaunojamās enerģijas izmantošanu.

Mēs piedalāmies, novēršot atkritumu rašanos, saglabājot materiālus apritē, uzlabojot energoefektivitāti, investējot jaunās tehnoloģijās un pārejot uz atjaunojamās enerģijas risinājumiem.

Mēs atbalstām arī savus stratēģiskos piegādātājus, lai tie izvirzītu zinātniski pamatotus mērķus, palīdzot mūsu klientiem izpildīt viņu oglekļa emisiju saistības, un līdz 2050. gadam mēs panāksim nulles emisiju līmeni.

Mūsu mērķi TAGAD:

  • Līdz 2030. gadam samazināt 1., 2. un 3. tvēruma SEG emisijas par 46% salīdzinājumā ar 2019. gadu.
  • Līdz 2027. gadam mudināt 100 % mūsu stratēģisko piegādātāju (kas veido 76 % iepirkto preču un pakalpojumu emisiju) noteikt savus zinātniski pamatotus mērķus.

Mūsu mērķi TURPMĀK:

  • Līdz 2050. gadam sasniegt nulles SEG emisiju līmeni.

                            Kā mēs to sasniedzam? 

Atkritumu izmantošana enerģijas ražošanā Ašafenburgas papīrfabrikā

Sadarbībā ar E. ON līdz 2025. gada beigām tiks būtiski modernizēta energoapgāde mūsu Ašafenburgas rūpnīcā, lai papildinātu dabasgāzi ar to materiālu sadedzināšanu, kurus nevar izmantot papīra ražošanā. Integrētajā iekārtā būs moderns atkritumu dedzināšanas katls, automatizēts digitālais kontrolieris, kas izmanto mākslīgo intelektu, lai reāllaikā optimizētu enerģijas patēriņu, un divi modernizēti gāzes katli, kas ir pielāgojami darbībai nākotnē, lai vēlāk varētu ieviest biodegvielu. Paredzams, ka šis risinājums samazinās atkarību no dabasgāzes par 25 %, kas atbilst aptuveni 50 000 tonnu CO2e ietaupījumam gadā.

Partnerība ar LoCT oglekļa skolu

Mēs pievienojāmies Piegādātāju līderības iniciatīvai par klimata pārmaiņām (Supplier LoCT) - globālu zīmolu konsorcijam, tostarp dažiem mūsu galvenajiem klientiem, lai atbalstītu mūsu vismazāk nobriedušos stratēģiskos piegādātājus sākt oglekļa pēdas nospieduma aprēķināšanas procesu, noteikt zinātniski pamatotu mērķi un īstenot emisiju samazināšanas programmu. 95% piegādātāju, kas piedalījās Piegādātāju LoCT klimata skolā, apstiprināja, ka uzdevumi palīdzēja palielināt viņu uzņēmuma spēju panākt progresu klimata jomā.

 

Iepazīstieties ar citiem mūsu stratēģijas "Tagad un turpmāk" mērķiem