Daba

Dabas aizsardzība un atjaunošana.

Bioloģiskā daudzveidība strauji samazinās. Vēl nekad nav bijis tik svarīgi rīkoties, lai saglabātu dabisko vidi, no kuras ir atkarīga visa dzīvība uz Zemes.

Aprites ekonomika ir reģeneratīva pēc savas būtības, jo tās prioritāte ir resursu ilgāka izmantošana un resursu ieguves procesu nodrošināšana, ļaujot dabai atjaunoties.

Atbildīgi iegūstot resursus, ilgtspējīgi apsaimniekojot mežus un sadarbojoties ar kopienām, mēs samazinām savu ietekmi uz dabu un veicinām bioloģiskās daudzveidības attīstību.

Mēs arī samazinām ūdens daudzumu, ko ņemam no dabas uz vienu tonnu produkcijas, lai samazinātu spiedienu uz dabas sistēmām.


Mūsu mērķi TAGAD:

  • Līdz 2025. gadam izmērīt un uzlabot bioloģisko daudzveidību mūsu pašu mežos un novērtēt mūsu atkarību no dabas.
  • Līdz 2025. gadam visās mūsu papīrfabrikās tiks ieviestas bioloģiskās daudzveidības programmas.
  • Līdz 2025. gadam 100 % papīrfabriku un iepakošanas vietu jābūt ūdens apsaimniekošanas plāniem.

Mūsu mērķi TURPMĀK:

  • Noteikt mērķus dabas atjaunošanai, izmantojot zinātniski pamatotu pieeju.
  • Līdz 2030. gadam par 10 % samazināt ūdens ņemšanas intensitāti papīra ražotnēs, kurās pastāv ūdens trūkuma risks, salīdzinājumā ar 2019. gadu.

                                Kā mēs to sasniedzam? 

Izmirstošo, apdraudēto un reto sugu apzināšana un novērtēšana Ziemeļamerikas mežos

Sadarbībā ar Džordžijas Universitātes Vernela Mežsaimniecības un dabas resursu augstskolu mūsu Ziemeļamerikas mežsaimniecības komanda ir uzsākusi trīs posmu projektu, lai novērtētu un uzlabotu vietējo bioloģisko daudzveidību. Mūsu mežā tika konstatētas vairākas sugas, kas atzītas par ļoti interesantām. Tika izmantoti dažādi rīki, piemēram, lietotne “iNaturalist”, Smitsona Nacionālā dabas vēstures muzeja materiāli, mājaslapa “Backyard Bird” un ASV Zivju un dabas aizsardzības dienesta Vides aizsardzības tiešsaistes sistēma. Veicot šo darbu, mēs turpināsim izmantot jaunākās tehnoloģijas, novērošanas metodes un sarunu metodes, lai proaktīvi apsaimniekotu mūsu meža platības ilgtspējīgā veidā, kas aizsargā dabu un vietējo bioloģisko daudzveidību.

Jauna notekūdeņu attīrīšana Zarnešti papīrfabrikā

2022./23. gadā Zarnešti papīrfabrikā tika pabeigta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (WWTP) modernizācija 8,7 miljonu eiro apmērā. Šis projekts, kas tiek īstenots kā daļa no plašāka modernizācijas projekta, tostarp kanalizācijas sistēmas nomaiņas un ūdens attīrīšanas uzlabošanas, samazinās saldūdens patēriņu. Paredzams, ka, palielinot ūdens atkārtotu izmantošanu un otrreizēju pārstrādi, šīs izmaiņas samazinās ūdens patēriņu par aptuveni 20%. Turklāt notekūdeņu attīrīšanas procesā, izmantojot aerobo fermentāciju, tiek iegūta biogāze. Plānots, ka nākotnē, modernizējot apkures katlu, tā kļūs par atjaunojamo kurināmo, kas samazinās dabasgāzes daudzumu, kas nepieciešams, lai apmierinātu fabrikas enerģijas pieprasījumu.