dominos.jpg

Supply Cycle

Kad jūs sākat aptvert visu ciklu, jūs saskatāt pilnu ainu. Atsevišķie priekšstati sāk apvienoties, rezultējoties integrētā un efektīvākā domāšanas procesā.

Vadītāji parasti uztver piegādi kā atsevišķu, vienkāršu procesu. Mēs esam pārliecināti, ka tādā veidā tiek pazaudēts kopskats. Kravas automašīnas un kuģi bieži vien atgriežas tukši, patēriņa preču iepakojums ir jāpārstrādā otrreizējai lietošanai, un bojātās preces tiek pastāvīgi atgrieztas atpakaļ. Turklāt, pastāvīgi notiek informācijas apmaiņa - no kravas automašīnu izsekošanas datiem līdz pircēju atsauksmēm sociālajos medijos.

Mūs stimulē tas, ja spējam paredzēt un atrisināt problēmas labāk par mūsu konkurentiem. Tā kā mums ir zināšanas daāzādās jomās - gan konstruēšanā/dizainā, gan ražošanā, gan otrreizējā pārstrādē - mēs spējam nodrošināt visaugstāko iespējamo kvalitāti. 

Inovatīvu risinājumu izmantošana un lieliskas apkalpošanas nodrošināšana dod mums iespēju apmierināt jebkuras mūsu pircēju vajadzības. Mēs to saucam par "Domāšana par visu piegāžu ciklu" - šis unificētais process izslēdz sarežģītas metodes, padarot pircēju dzīvi vieglāku, jo nodrošina efektīvu un vienkāršu pieeju.