retail and shelf ready corrugated packaging solutions

Mazumtirdzniecībai un plauktiems piemērots iepakojums

Tendence iepakojumam, kas dod iespēju produktu uzreiz likt plauktā un pārdot, ir radījusi pavisam jaunu zinātnes nozari - iepakojuma zinātni.

Galvenā koncepcija ir "atgriezeniskā domāšana" - priekš statīt produktu plauktam un tad izdomāt, kā to īstenot. Tagad ir iespējams izrēķināt iesaiņojuma optimālos izmērus attiecīgajam produkta veidam un daudzumam un attiecīgiem plaukta izmēriem, kā arī zināmiem pārdošanas tempiem un krājumu papildināšanas vajadzībām.

Mūsdienu tirgziņi to uzskata par lielisku iespēju – integrēt, likšanai plauktā un pārdošanai gatava iepakojuma izstrādi ar pārdošanas veicināšanas komplektu, sekmējot pārdošanu veikalā un pārdošanas vietā. Mēs arvien vairāk sadarbojamies ar tirgzinības speciālistiem, lai sasniegtu labus rezultātus pārdošanā - vai nu ar zīmola pozicionēšanu, vai vizuālā tēla maiņu kategorijas ietvaros, vai nodrošinot pārdošanas veicināšanas efektivitāti.
stages of retail and shelf ready pacakgingPārdošanai gatava iepakojuma izmantošana var palielināt ienesīgumu, sākot no rūpnīcas ceha un beidzot ar mazumtirdzniecības veikalu, nodrošinot zemākas piegāžu ķēdes izmaksas, lielāku produkta pieejamību un efektīvu krājumu papildināšanu, kā arī atbilstošu produkta vai zīmola vizuālo noformējumu.

Līdz ar to, izmantojot pārdošanai gatavu iepakojumu, jūs varat veicināt pārdošanu un plaša patēriņa preču ātrāku apriti.

Laba pārdošanai gatava iepakojuma dizaina izmantošana veikalā parasti nodrošina:

 • vairāk un dažādākas preces plauktos
 • ātrāku preču krājumu atjaunošanu
 • labāku pieejamību
 • zīmolu un pārdošanu veicinošu komunikāciju
 • sekmīgu jaunu produktu ieviešanu tirgū
 • labu produkta virzīšanu tirgū
 • preču pamanāmību un vieglāku atrašanu

Laba pārdošanai gatava iepakojuma izmantošana piegāžu ķēdē var palīdzēt ietaupīt naudu un saglabāt apkārtējo vidi, nodrošinot:

 • vairāk produktu uz katras transportējamās paletes un retāka palešu pārvietošana
 • mazāk kravas transportlīdzekļu uz ceļiem
 • mazāk tukšas taras noliktavās un mazāk uz nosūtīšanu gaidošu preču
 • ka uz paplātēm nav nepieciešamas papildu pakas izmēru salāgošanai
 • efektīvas gan automātiskās, gan manuālās iepakošanas operācijas