industrial packaging for standard automotive range

Standard Automotive Range

Mūsu GALIA un IMC automobiļu aprīkojumu iepakošanas produkti ir standarta rievotās kārbas, kuru izmēri ir pielāgoti, lai uz standarta paletes varētu precīzi novietoties vairākas kārbas.

Kārbas ir testētas un akceptētas saskaņā ar EAQF A klases standartu (GALIA) un Forda sertifikācijas prasībām (IMC - ISO Modular Carton), un mēs turam zināmu daudzumu kārbu savā krājumā, lai vajadzības gadījumā varētu ātri reaģēt.