Uzņēmums DS Smith publicē savu Ilgtspējības pārskatu par 2017. gadu

Mūsu biznesa modelis uzņēmumā DS Smith ierindo mūs starp noslēgta cikla ekonomikas kustības līderiem.

Uzņēmums DS Smith ir gandarīts par 2017. gada Ilgtspējības pārskata publicēšanu, kas dod iespēju paziņot, ka ir sasniegti gan CO2 izmešu, gan atkritumu samazināšanas mērķi četrus gadus pirms termiņa, un tas atspoguļo DS Smith vīziju - būt par vadošo ilgtspējīgu iepakojuma risinājumu piegādātāju.

Pārskata nosaukums ir "Noslēgta cikla ekonomikas veidošana", un tā uzmanība tiek pievērsta DS Smith lomai noslēgta cikla ekonomikas attīstībā, kas notiek gan pateicoties uzņēmuma integrētajam, noslēgta cikla uzņēmējdarbības modelim, gan pateicoties tam, ka Grupa koncentrējas uz sadarbību ar klientiem, lai izmantotu iepakojumu kā būtisku rīku efektīvākas piegādes ķēdes izveidei.

Pamatojoties uz pagājušā gada pārskatu, DS Smith ziņojumā iztirzāts progress, kas panākts katrā no septiņām prioritārajām ilgtspējības jomām, uzņēmuma ieinteresēto pušu plašākas iesaistīšanas stratēģija un plāni attiecībā uz nākamo gadu. 

Ian Simm - citāts

Sasniegumi pēdējo 12 mēnešu laikā

 

Mūsu bizness

  • 6% ienākumu pieaugums salīdzināmās cenās.
  • Kāpums ārējo kritēriju rādītājos, panākot 95B līmeni CDP pārvaldībā un Gold (zelta līmeni) - EcoVadis.
  • Klientiem noorganizēti 330 semināri Ietekmes centros, kā arī dalība dažādos nozares pasākumos un ieinteresēto personu iniciatīvās.

Mūsu vide

  • Par 6,7% samazināts CO2 izmešu apjoms uz vienu produkcijas tonnu
  • 85% no ražotnēm - FSC® sertificētas

100%, proti, visas ražotnes aizpildīja Sedex Self-Assessment Questionnaire (pašnovērtējuma anketu), kas ielika pamatus turpmākai izsekojamības un pārskatāmības aktivitāšu attīstībai.  

Mūsu darbinieki

  • Negadījumu biežuma samazinājums par 19%
  • 207 ražotnes, kam nebija nekādu darbalaika zudumu negadījumu dēļ, turpinot ceļu uz mūsu ilgtermiņa mērķi - neviena nelaimes gadījuma darbavietās.
  • Tradīcijas turpinājums - ziedojumi vietējām pašvaldībām, izmantojot DS Smith Labdarības fondu

Ilgtspējības pārskats joprojām kalpo par svarīgu, konsolidētu informācijas avotu visām ieinteresētajām pusēm, cik atbildīgi un ilgtspējīgi DS Smith veic uzņēmējdarbību, kā arī par nākamajiem soļiem, kas tiks sperti, lai nepārtraukti uzlabotu savu sniegumu.

mark greenwood