Uzņēmums “DS Smith” publicē savu 2017. gada pārskatu Jaunas iepakošanas metodes

Uzņēmuma “DS Smith” vīzija ir kļūt par nozarē vadošo ilgtspējīgu iepakojumu risinājumu piegādātāju ar pievienoto vērtību.

Gada pārskatā tiek analizēts 2016./2017. gadā paveiktais un jaunās iepakošanas metodes, kas izstrādātas, ņemot vērā tirgus tendences un izmaiņas un domājot par esošo klientu noturēšanu un jaunu klientu piesaisti.

2016./2017. gadā peļņa no pamatprodukcijas ražošanas sasniedza 4431 miljonus Sterliņu mārciņu, kas mūsu akcionāriem nodrošināja 32,51  pensu peļņu (+ 19%) par vienu akciju un kopējās dividendes 15,2 pensus par vienu akciju (+ 19%). Iepriekš minētie rādītāji apliecina to, ka tika izvēlētas pareizās iepakošanas, pārstrādes un papīra un plastmasas ražošanas metodes.

Gada laikā uzņēmuma attīstībā tika ieguldīti 85 miljonu Sterliņu mārciņu. Pateicoties tam, tika pilnveidota mūsu pieredze un paplašinātas ģeogrāfiskās robežas. Pagājušā gada beigās mēs paziņojām par plānoto uzņēmuma “Interstate Management Resources” iegādi. Šis ģimenes uzņēmums nodarbojas ar papīra un iepakojuma ražošanu, un tā klienti galvenokārt ir no ASV austrumu piekrastes.

1 Koriģēts, pirms amortizācijas un ārkārtas posteņiem. Salīdzinājums veikts, neņemot vērā valūtu kursu svārstības.