Gold EcoVadis Award

Uzņēmums DS Smith sasniedz sociālās ilgtspējības mērķi

Mēs esam lepni paziņot, ka šodien mēs esam sasnieguši savu mērķi - lai 100% no aptvertajām DS Smith ražotnēm pabeigtu SeDeX pašnovērtējuma anketu (Self-Assessment Questionnaire).

Mūsuprāt, patiess ilgtspējīgums tiek panākts, kad izdodas līdzsvarot mūsu biznesa, mūsu vides un mūsu personāla vajadzības.

Marks – citāts

DS Smith ir SeDeX, tā saucamais, AB dalībnieks kopš 2014. gada, un mūsu apņemšanās ievērot un atbalstīt cilvēktiesības attiecas arī uz mūsu piegādātājiem, biznesa partneriem, kā arī - plašāku sabiedrību, kas ir mūsu ietekmes lokā.

SeDeX pašnovērtējuma anketas aizpildīšana ir lielisks veids, kā novērtēt mūsu pašu darbības attiecībā uz darba vides standartu un cilvēktiesību ievērošanu, vienlaikus ļaujot parādīt mūsu klientiem savu labo sniegumu šajās jomās.

"Mēs turpinām savu ceļu uz pārējo mūsu ilgtspējas mērķu sasniegšanu. Kā uzņēmums, mēs esam stiprāki, darbojoties kopā, un visiem mūsu darbiniekiem ir būtiska loma mūsu mērķu un rezultātu sasniegšanā," turpināja Marks Grīnvuds (Greenwood)

Papildus SeDeX mūsu ilgtspējas aktivitāšu sastāvdaļa "Mūsu cilvēki" ir vērsta uz:

  • Veselības saglabāšanu un drošību. Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot mūsu sniegumu, kā arī tiecamies nodrošināt, lai visi apmeklētāji, kolēģi, darbuzņēmēji, starpnieki un sabiedrības locekļi būtu drošībā.
  • Darbinieki. Mēs cenšamies nodrošināt mūsu darbinieku labklājību, investējam drošas, ērtas un pievilcīgas darba vides izveidē un apmācām un sniedzam vienādas iespējas visiem. Mūsu apņemšanās cienīt un ievērot cilvēktiesības attiecas uz mūsu pašu darbiniekiem, piegādātājiem, biznesa partneriem, kā arī plašāku sabiedrību, kas ir mūsu ietekmes lokā.
  • Vietējā sabiedrība. Mēs cenšamies dot pozitīvu ieguldījumu vietējās kopienās, kur darbojamies, un veidojam sev laba kaimiņa un darba devēja reputāciju.