Ar ko iepakojums nodrošinājis savu labo slavu

6. raksts no pavisam 8 rakstu Ilgtspējas pārskata sērijas: Atbilstošs iepakojums ir kā apdrošināšanas polise, kas aizsargā galaproduktu un visus tajā ieguldītos resursus.

 Iepakošanas nozare saskaras ar pastāvīgām problēmām, kas saistītas ar tās reputāciju.

Iepakojumu dažreiz uztver kā lieku izšķērdību, nevajadzīgu, vienreiz lietojamu un pēc lietošanas izmetamu. To bieži vien saista ar piesārņojuma radīšanu, un šī pieeja ir sekmējusi īpašu likumdošanas un patērētāju uzmanības koncentrēšanos uz iepakojuma samazināšanu.

"Noslēgta cikla ekonomikas iepakojumi veicina jaunas ekodizaina prasības, un arī patērētāju attieksme sekmē ilgtspējīguma inovācijas un būtisku iepakojumu un produktu pārprojektēšanu, ņemot vērā jaunos materiālus. Tas rada riskus, bet arī - iespējas iepriecināt mūsu klientus ar risinājumiem, kas līdzsvaro produktu veiktspēju ar ilgtspējības prasībām." Sam Jones, menedžeris ilgtspējības jautājumos

Lasiet vairāk par ilgtspējību un dizainu šeit

Izaicinot aizspriedumus

Uzņēmums DS Smith nepārtraukti strādā, lai popularizētu ilgtspējīga produktus aizsargājoša iepakojuma patieso vērtīgumu un veidotu zīmolus. Piemēram, iepakojuma jauninājumi, tādi kā PACE, gan veicina iepakojuma drošumu, gan samazina atkritumu daudzumu, gan arī racionāli izmanto materiālus.

Iepakojuma ražošana veido tikai nelielu daļu no produkta radītās kopējās oglekļa dioksīda izmešu ietekmes uz vidi, un iepakojums parasti aizsargā 10 reizes vairāk resursu nekā izmanto.*

Līdz ar to iepakojuma parametru noteikšana, pamatojoties uz veiktspēju, nevis uz papīra parametriem, ir laba prakse no ilgtspējīguma viedokļa.

Kā mūsu principi izpaužas e-komercijā

E-komercija saskaras ar arvien skrupulozāku attieksmi saistībā uz iepakojuma izmantošanu. Klientiem ir jāaizsargā visi resursi, kas tiek ieguldīti produktā, vienlaikus samazinot gan iepakojuma neracionāli izmantoto telpu, gan nevajadzīgi izlietotos resursus.

Uzņēmums DS Smith ir autors divām tirgū vadošām iniciatīvām, kas palīdz cīnīties ar šiem delikātajiem izaicinājumiem.

1.   Made2Fit

Gaisa pārvadāšana ir resursu izšķiešana, un tam ir sekas arī izmaksu un ilgtspējīguma ziņā. Tomēr uzņēmuma DS Smith revolucionārā Made2fit tehnoloģija ir tieši paredzēta, lai risinātu e-komercijas radītos izaicinājumus par telpas racionālu izmantošanu.

Made2fit palīdz izveidot pareizu izmēru iepakojumu, samazinot ekspluatācijas un transportēšanas izmaksas, uzglabāšanai vajadzīgo telpu, darbaspēka izmaksas un ievērojami samazinot montāžas un iepakošanas laiku. Tehnoloģija dod iespēju saražot vairāk nekā 10 miljonus dažāda veidu kastu, kas jau gatavas izplatīšanai pa dažādiem kanāliem. Kā tiek samazināts piegādes ķēdē radītais vides piesārņojums un atkritumu daudzums

2.   DISCS™

Internetā veiktajiem pasūtījumiem ir jāiztur līdz pat 50 t.s. saskares epizodes, tādēļ iepakojumam ir jābūt izturīgam, lai tas aizsargātu produktu - kurā tiek ieguldīti 90% resursu.*

Testa iekārta, kuras nosaukums radies pēc dažāda veida pārbaužu nosaukumu pirmajiem burtiem angļu valodā, DISCS™  (Drop,  Impact,  Shock,  Crush,  Shake - krišana, sadursme, trieciens, saspiešana, kratīšana) un kas apzīmē pirmo rūpniecības nozarē patentēto sistēmu, sastāv no piecām iekārtām, katra no kurām atveido produkta transportēšanas laikā pieredzamās ietekmes. Sk. DISCS™ darbībā šeit

Jūnijā uzņēmuma DS Smith e-komercijas nodaļa ieguva arī balvu par ilgtspējību Deliver#2 pasākumā Berlīnē. Lasiet vairāk šeit.

Isabel Rocher Sust

Kā iepakojums var mainīties nākotnē

Klienti turpinās saskarties ar pieaugošiem riskiem, kas saistīti ar iepakojumu; taču tas veicina inovāciju iespējamību, ekodizainu un sekmē pārstrādei draudzīgu konstrukciju veidošanu. DS Smith ir apņēmies nodrošināt patiesi ilgtspējīgus iepakojuma risinājumus šajā arvien mainīgajā mazumtirdzniecības vidē.

Šis ir sestais raksts astoņu rakstu sērijā, kurā mēs cenšamies izpētīt problēmas un runāt ar mūsu darbiniekiem, kuri bija saistīti ar mūsu 2017. gada Ilgtspējības pārskatā izceltajām tēmām.  Lai uzzinātu vairāk par produktiem un procesiem, kas attīsta mūsu kā "iepakošanas stratēģu" reputāciju, lūdzu, ieskatieties mūsuSustainability Review 2017(Ilgtspējības pārskatā par 2017. gadu).

*Avots: INCPEN

Lasiet  5. rakstu no pavisam 8 par Atkritumu pārstrādi šeit.