Oglekļa emisijas samazināšana

Mēs gadu no gada samazinām mūsu oglekļa pēdas nospiedumu

Driving Carbon Reduction banner.jpgOglekļa emisijas samazināšana joprojām ir svarīga mūsu stratēģijas un biznesa prakses sastāvdaļa.

TAGAD... 

Līdz 2030. gadam mēs samazināsim CO2 emisijas par 30%, salīdzinājumā ar bāzes līmeni 2015. gadā

Kā?

  • Uzstādot LED apgaismojumus dažādās darbības vietās jau ļauj ietaupīt 6 201 tonnas oglekļa gadā
  • Paredzams, ka jaunā Kemsley Paper Mill koģenerācijas stacija palīdzēs samazināt oglekļa daudzumu par 36 000 tonnām gadā

TURPMĀK...

Līdz 2030. gadam mēs samazināsim CO2 emisijas par 30% attiecībā pret ražošanu

Kā?

  • Integrējot ISO 50001 standarta prasības ikdienas darbībā ražotnes līmenī, lai veicinātu uzvedības un organizatoriskās izmaiņas un atbilstību
  • Analizējot datus, lai izprastu veiktspēju un dalītos labākajā praksē dažādās darbības vietās
  • Nodrošinot nepārtrauktu energoefektivitātes uzlabošanu visās mūsu darbības vietās
  • Enerģijas avotu maiņa, piemēram, atkritumu enerģija, saules baterijas

GADĪJUMA IZPĒTE

Oglekļa samazināšana, ieguldot mūsu papīra rūpnīcās

Carbon Case Study.jpg

Klimata pārmaiņas joprojām ir viens no lielākajiem globālajiem jautājumiem, otrajā vietā pēc nesenās COVID-19 pandēmijas. Mūsu Kemsley papīrfabrikā tiek būvēta mūsdienīga koģenerācijas stacija. Jaunā rūpnīca ļaus samazināt oglekļa emisijas par 36 000 tonnām gadā. (Ekvivalents 30 000 vidēja lieluma automašīnām, kas gadā nobrauc 6000 jūdzes.) Pēc tam, kad tā tika nodota ekspluatācijā 2021. gadā, tās elektriskā jauda būs c75MW, ražojot tvaiku un enerģiju mūsu ražošanas procesiem. Kemsley papīrfabrikā ik gadu tiks saražotas 830kT papīra un tā vēl vairāk uzlabos resursu lietderību un veicinās mūsu mērķa samazināt CO2 emisijas par 30% līdz 2030. gadam sasniegšanu.

KĀ MĒS ĪSTENOJAM SAVU MĒRĶI

UZMANĪBAS CENTRĀ ILGTSPĒJĪBA

Mēs varam izgatavot, izmantot, savākt un otrreizēji pārstrādāt kartona iepakojumu 14 dienu laikā. Mēs izmantojam drosmīgas inovācijas, lai risinātu dažas no pasaules sarežģītākajām ilgtspējības problēmām.

PAREIZU STRATĒĢIJU IZSTRĀDE

Mūsu eksperti cieši sadarbojas ar klientiem, lai izprastu viņu vajadzības. Kopā mēs atrodam veidus, kā palīdzēt izmantot šodienas iespējas efektīvi piegādāt produktus.