For Now. And for the Next.

Mūsu ilgtspējības stratēģija.

Pieaugot pārmaiņu tempam pasaulē, patērētāji pieprasa vairāk no produktiem un pakalpojumiem, ko viņi iegādājas. Tajā pašā laikā patērētāji sagaida, ka visu veidu organizācijas radikāli samazinās to atstāto ietekmi uz dabu. Un, kur tas iespējams, radīs pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem un planētu.

Ilgtspējība ir mūsu biznesa modeļa un mūsu mērķa - pārdefinēt iepakojumu mainīgā pasaulē - pamatā. Mēs ar lepnumu uzsākam savu jauno ilgtspējības stratēģiju “Tagad un turpmāk”, koncentrējoties uz ilgtspējības problēmām, ar kurām saskaramies šobrīd, kā arī tām, kas ietekmēs nākamās paaudzes.

Mūsu ilgtspējības stratēģija “Tagad un turpmāk” koncentrējas uz aprites ekonomikas veidošanu, izmantojot labāku dizainu, aizsargājot dabas resursus, maksimāli izmantojot visas šķiedras, samazinot atkritumu apjomu un piesārņojumu, ieviešot aprites risinājumus, un sniedzot cilvēkiem nepieciešamos resursus pārejai uz aprites ekonomiku.